Elektroniczna BIBlioteka
TEMPUS
Międzynarodowa konferencja
Zarządzanie przez jakość w bibliotece akademickiej
Bydgoszcz - Gniew, 10-13 wrzesnia 2000 r.
ATR


Materiały konferencyjne

ISBN: 83-915689-0-3

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE

Organizator konferencji:
Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy

Redakcja:
Lidia Derfert-Wolf
Bożena Bednarek-Michalska

Korekta:
Monika Niemirowska

Redakcja techniczna:
Szymon Matuszewski

Publikacja materiałów dofinansowana z grantu Tempus JEP UM 13242-98

Wersja anglojęzyczna