Materiały dla bibliotekarzy

 1. Szczepańska B., Wprowadzenie do nowelizacji ustawy o prawie autorskim w zakresie dozwolonego użytku bibliotek. Warszawa: Centrum Cyfrowe, 2015.
 2. Podaj dalej – jak skutecznie komunikować się z czytelnikiem. Film z webinarium Sieci Labib, 2016.
 3. Biblioteka w social media. Film z webinarium Sieci Labib, 2016.
 4. Biblioteka. Więcej niż myślisz. Poradnik opracowany przez Fundację Normalne Miasto-Fenomen dla czytelników i potencjalnych czytelników łódzkich bibliotek publicznych. Może być inspiracją do przygotowania podobnych materiałów informacyjno-promocyjnych, 2015.
 5. Otwarty dostęp w instytucjach naukowych. Raport pod redakcją Jakuba Szprota został opracowany w ramach działań Platformy Otwartej Nauki przez zespół autorów z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (Wojciech Fenrich, Tomasz Lewandowski, Krzysztof Siewicz, Michał Starczewski, Lidia Stępińska-Ustasiak, Jakub Szprot), 2015.
 6. Raport z badań jakości obsługi w miejskich bibliotekach publicznych w Łodzi. Raport przygotowany przez Fundację Normalne Miasto-Fenomen w ramach projektu Biblioskan, 2016.
 7. Lista zespołu StatEL za 2015 rok zawiera dane statystyczne dotyczące licencjonowanych zasobów elektronicznych w polskich bibliotekach szkół wyższych (stan na 31.12.2015).
 8. Varia o webinariach, czyli o czym myślimy, kiedy mówimy o webinarium. Przewodnik Sieci Lalib  nt. przygotowania, zorganizowania i poprowadzenia webinarium. Rok wydania 2015.
 9. Odkrywcy Internetu – gra edukacyjna powstała we współpracy z Komisją Edukacji Informacyjnej może przydać się w pracy bibliotekarzy z bibliotek szkolnych i  publicznych. 2015.
 10. Bibliostory – edukacyjne historie komiksowe – materiały dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych i szkolnych, które pozwolą rozwijać umiejętności informacyjnej i medialne dzieci i młodzieży. 2015.
 11. Biblioteka tu można więcej. Jak budować centra edukacji medialnej i cyfrowej. Materiały poradnikowe przygotowane przez ekspertów w ramach projektu Bibliocamp 2015.
 12. Chymkowski, R.  i in. Podstawowe wyniki badań czytelnictwa za rok 2015: prezentacja i omówienie.
 13. Grodecka K.,Otwarte Zasoby Edukacyjne na uczelniach – nagranie z webinarium. KOED, 2015
 14. Michalak D., Koryś I., Kopeć J., Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 r. Warszawa: BN, 2016
 15. Marciniak, A., Milewska P., Sójkowska, I. (red.) Biblioskan. Monitoring i ewaluacja w łódzkich bibliotekach publicznych. Łódź: Fundacja Normalne Miasto-Fenomen, 2016.
 16. Film z webinarium pt. „Czytanie pomaga. Literatura jako narzędzie terapeutyczne” prowadzonego przez dr Wandę Matras-Mastalerz. 2016.
 17. Materiały z Seminarium Bibliotek Technicznych POLBIT „Znaczenie wypożyczalni międzybibliotecznej w kontekście rozwoju usług elektronicznych” 25 października 2016 r. Biblioteka Politechniki Łódzkiej.
 18. Siewicz K., Prawo autorskie w edukacji: jak unikać naruszeń – broszura. KOED, Fundacja Nowoczesna Polska, 2016
 19. Stańska Z., Domena Publiczna w kulturze. Teoria i praktyki – nagranie z webinarium. KOED, 2017
 20. State of the FOLIO Project – webinarium nt. rozwoju nowej platformy bibliotecznej (Library Services Platform) powstającej w modelu open source. 2017
 21. Mileszek, N. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego na przykładzie bibliotek z odniesieniami do działalności muzeów i archiwów. KOED, 2017
 22. Grodecka K., Śliwowski K., Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych, KOED, 2014