„Poeci zabrani przez wojnę”

1 sierpnia w bibliotece Wolne Lektury została udostępniona kolekcja poezji pn. „Poeci zabrani przez wojnę”. Wybór został przygotowany we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. W kolekcji znalazły się teksty m.in.: Krystyny Krahelskiej, Józefa Szczepańskiego, Stefana Leszny, Teresy Bogusławskiej czy Jerzego Kamila Weintrauba-Krzyżanowskiego.
Więcej na stronie Instytutu Książki.