O naukometrii w Biuletynie EBIB

Kolejny raz podejmujemy w „Biuletynie EBIB” tematykę ewaluacji nauki. Nasz numer ukazuje się tuż po ogłoszeniu wyników kategoryzacji jednostek naukowych. Przyznane kategorie są wynikiem ewaluacji jednostek naukowych za lata 2013–2016. Samą ewaluację poprzedził proces gromadzenia i przekazywania danych do Systemu Informacji o Nauce, w który zaangażowane były biblioteki i centra informacji naukowej. I o tych doświadczeniach można poczytać w Biuletynie, a także o otwartych cytowaniach i konferencji naukometrycznej w Chinach. Zapraszamy.