”Kreatywność klasyków”: nowoczesna biblioteka oczami młodych bibliotekarzy – konferencja

Ukraińskie Ministerstwo Edukacji, Narodowy Uniwersytet w Charkowie im. V.N. Karazina, Centralna Biblioteka Naukowa, Centrum Informacji i Zasobów na temat Ameryki w Charkowie, Charkowskie Regionalne Stowarzyszenie Metodologiczne, Biblioteki Uniwersyteckie, Charkowski Oddział Regionalny Stowarzyszenia Bibliotek Ukraińskich i Biblioteka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej:”Kreatywność klasyków”: nowoczesna biblioteka oczami młodych bibliotekarzy, która odbędzie się w dniach 26 – 27 września 2018 r.

W Konferencji mogą wziąć udział: bibliotekarze, nauczyciele, pracownicy naukowi szkół wyższych, studenci, studenci podyplomowi, młodzi naukowcy, a także wszystkie osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć podczas sesji plenarnych i prac w sekcjach:

 • Nowy format i nowe cechy współczesnych bibliotek;
 • Czy w bibliotece powinno być cicho?! – zmiany w postrzeganiu bibliotek;• Biblioteka 3D – nowoczesny projekt biblioteki i jej przestrzeni;
 • „Ci, którzy inaczej postrzegają świat”: innowacje źródłem postępu w bibliotekach;
 • „Przeczytaj mi bajkę”… dlaczego współczesna młodzież ma problemy z czytaniem?
 • Klasyczny czytelnik – nowoczesny użytkownik: cechy wspólne i różnice;
 • Umiejętność pracy bibliotekarza z czytelnikiem;
 • Subkultury młodzieżowe a biblioteka;
 • Wolontariusze poszukiwani: Jak znaleźć i skutecznie współpracować z wolontariuszami w bibliotece.

Panele dyskusyjne:

 • Labirynt Biblioteczny: „Wejście tam gdzie wyjście. Młody bibliotekarz i młody czytelnik: wspólnie twórzmy kreatywną bibliotekę”!
 •  Poetyckie zmagania: młodzi poeci i młodzi czytelnicy.
 •  Bibliotheca Boulevard (Bulwar: Biblioteka).
 •  Filozofia biblioteki: od epoki klasycznej do współczesności.
 • Nieokrągły stółNon est res subsiciva philosophia, ordinaria est. 

Języki robocze: ukraiński, rosyjski, angielski, polski.

Osoby chcące wziąć udział w konferencji proszone są o jak najszybsze wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: mary.pawlowska@uj.edu.pl, w temacie maila zaznaczając: «Креативність класики – zgłoszenie»

Teksty referatów prosimy przesyłać na ten sam adres do 1 września 2018 r. pocztą elektroniczną, w temacie maila zaznaczając: «Креативність класики – referat».

Planowany jest wydruk materiałów konferencyjnych. Wymagania dotyczące rejestracji artykułów: Edytor Word, czcionka Times New Roman, interwał 1.5, tekst główny czcionki – 14. W przypadku odniesień (cytowań) należy używać nawiasów kwadratowych. W nawiasach kwadratowych należy podać numer pozycji na liście wykorzystanej literatury  i strony, np. [8, s. 56-57]. Jeżeli równocześnie przywołujemy różne źródła, numery oddzielamy średnikiem [1; 3]. Średnia objętość publikacji – od 15 do 20 tysięcy drukowanych znaków (7-10 stron). Na końcu artykułu w porządku alfabetycznym umieszczamy literaturę.

Uwaga: Polskim uczestnikom Konferencji Komitet organizacyjny rezerwuje i opłaca noclegi w Charkowie. Koszty podróży i wyżywienia ponoszą uczestnicy Konferencji. 

Dla polskich uczestników Konferencji informacje  pod numerami telefonów: 12 664-48-14; 12 664 48 15; +48  664-986-989, a także pod adresem: mary.pawlowska@uj.edu.pl

Nadesłała: M. Pawłowska