Przykład 4:
Przełączniki opcji działają podobnie, jak pola wyboru opcji (przykład 3), jednak nie dopuszczają możliwości zaznaczania kiku pozycji naraz. Domyślnie zaznaczono opcję pierwszą. Wszystkie pola nazwano "odbior".
Gdzie dostarczyć materiały?:

Odbiorę na miejscu w bibliotece

Proszę o przesłanie na konto email

Proszę o dostarczenie tradycyjną pocztą


Kliknij w przeglądarce Widok/Źródło lub View/Page Source aby obejrzeć kod w HTML.