Przykład 3:
W formularzu zdefiniowano 3 pola wyboru opcji. Każde z nich nazywa się "wybor". Domyślnie zaznaczono pole drugie. Odbiorcy zostaną przekazane informacje, które przypisane są argumentom "VALUE" zaznaczonych pól. Cechą szczególną pól wyboru opcji jest mozliwość zaznaczania wielu pól w jednym formularzu.
Gdzie przekazać informacje?:

Administracja

Informatorium

Opracowanie


Kliknij w przeglądarce Widok/Źródło lub View/Page Source aby obejrzeć kod w HTML.