Przykład 2:
Wielowierszowe pole tekstowe "tresc", ograniczone obszarem 40 kolumn i 10 wierszy. Można wprowadzić dowolną ilość tekstu. Domyślna wartość pola "Tutaj wprowadź tekst".
Treść uwagi:


Kliknij w przeglądarce Widok/Źródło lub View/Page Source aby obejrzeć kod w HTML.