ebib 
Nr 3/2001 (21), Projekty menedżerskie dla bibliotek. Warto wiedzieć
 poprzedni artykuł   

 


Nowy program Fundacji Stefana Batorego
www.batory.org.pl/program/iks

koordynatorzy programu: Marek Tuszyński, Wojtek Bogusz
webmaster: Jakub Lengiewicz

ul. Sapieżyńska 10a
tel. 536 02 10 (11)
fax 536 02 20
iks@batory.org.pl

Program rozpoczyna swoją działalność w styczniu 2001 roku. Z naszych dotychczasowych obserwacji wynika, że wiele organizacji w sektorze non-profit nie potrafi właściwie wykorzystywać narzędzi do zdobywania i dystrybuowania informacji, oferowanych przez nowoczesną technologię. Nie widzą różnicy między prowadzeniem działań na ich lokalnym terenie, a w Internecie (szczególnie różnicy w formie działania oraz w charakterze odbiorców). Planując realizację swoich zamierzeń w Internecie organizacje zaniedbują elementarne zasady opracowania projektu, tj. przygotowanie odpowiedniej strategii, harmonogramu, środków, wyznaczenie wykonawców, określenie beneficjantów, właściwych standardów prezentowanych informacji i sposobów ewaluacji.

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy chcemy przygotować warunki do stworzenia programu lub organizacji, która potrafiłaby stworzyć odpowiednie standardy, narzędzia, strategie dla organizacji pozostających w spektrum zainteresowania Fundacji Batorego i korzystających z nowych technologii. Proponujemy nadać naszym działaniom nazwę Informacja i Komunikacja Społeczna (IKS). Dochodzimy do wniosku, że wraz z nową technologią pojawiły się wątpliwości dotyczące różnych dziedzin życia:

  • PRACA - do jakiego stopnia przy użyciu nowych technologii praca zawodowa może być wykonywana w domu (głównie przez osoby niepełnosprawne)?
  • ZATRUDNIENIE - do jakiego stopnia bezrobocie i zatrudnienie jest kształtowane przez wprowadzanie nowych technologii?
  • JAKOŚĆ ŻYCIA - do jakiego stopnia dzięki telekomunikacji i komputeryzacji poprawiana jest jakość życia?
  • DOSTĘP DO INFORMACJI - do jakiego stopnia dostęp do informacji jest ułatwiony dzięki nowej telekomunikacji i komputeryzacji? Zastanawiamy się również, czy zwiększa się dystans pomiędzy organizacjami posiadającymi dostęp do sieci Internet a tymi, które nie mają szans by z niej korzystać i w niej zaistnieć?
  • CENZURA - do jakiego stopnia kontrola informacji jest ułatwiona lub utrudniona przez nowe formy telekomunikacji i komputeryzacji?
  • RÓWNOŚĆ - czy nowe formy telekomunikacji i komputeryzacji czynią społeczeństwo bardziej egalitarnym, czy też bardziej zróżnicowanym?
  • PRYWATNOŚĆ - czy nowe formy telekomunikacji i komputeryzacji naruszają i podważają prywatność?
  • IMPLIKACJE POLITYCZNE - czy nowe formy telekomunikacji i komputeryzacji pomagają demokracji i redukują totalitaryzm i autorytaryzm?
  • EDUKACJA - czy nowe formy telekomunikacji i komputeryzacji mogą zwiększyć dostępność do edukacji i poprawić jej jakość?

Program umożliwia też uzyskanie nieodpłatnie kont pocztowych, miejsca na strony WWW, na serwerze oraz pomocy w konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego dla instytucji i osób zajmujących się organizacjami pozarządowymi (http://free.ngo.pl), medycyną (http://free.med.pl) i kulturą (http://free.art.pl).


Pierwotny adres: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/21/iks.html

 Początek stronyNowy program Fundacji Stefana Batorego / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 3/2001 (21) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/21/program.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187