ebib 
Nr 3/2001 (21), Projekty menedżerskie dla bibliotek. Recenzja
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Maria Pidłypczak-Majerowicz
Instytut Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Janina Przybysz, Paweł Pioterek: "Plan marketingowy dla biblioteki fachowej" SBP, Warszawa 2000.
Autorzy "Planu marketingowego dla biblioteki fachowej" - Janina Przybysz i Paweł Pioterek - jak należy sądzić, są bibliotekarzami Biblioteki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Bankowości w Poznaniu i entuzjastami usług informacyjnych. Założenie autorów, że usługi informacyjne mają wielką przyszłość jest słuszne, trzeba je jednak uzupełnić uwagą o koniecznym, permanentnym uzupełnianiu i unowocześnianiu tradycyjnych zbiorów dokumentów i stałym dostępie do elektronicznych baz danych.

Przedstawiony przez autorów plan marketingowy przeznaczony jest dla biblioteki fachowej, choć prezentowana przez nich biblioteka jest także placówką naukową, publiczną i szkolną - akademicką. Autorzy skupili się na działalności informacyjnej, jako najbardziej podatnej na działania marketingowe. Nie jest to jednak jedyna usługa świadczona przez biblioteki. O wiele trudniejszą formą usług jest udostępnianie prezencyjne i poza bibliotekę przy braku swobodnego dostępu czytelnika do księgozbioru. Zdecydowana większość bibliotek, głównie naukowych, z powodów lokalowych i bezpieczeństwa zborów preferuje tradycyjny obieg książki z udziałem bibliotekarza. Plany marketingowe trzeba więc do usług bibliotecznych wprowadzać w sposób przemyślany.

Plan marketingowy wyżej wymienionych autorów powinien być po roku realizacji dokładnie przez nich oceniony, a wnioski stać się przyczynkiem do napisania nowych planów, przeznaczonych dla niedużych bibliotek publicznych, szkolnych i naukowych. W założeniu mogłyby być bardziej instruktażowe, wielu bibliotekarzy przyjęłoby je z większą chęcią do realizacji. Może autorzy w ramach promocji tak dobrze podjętego dzieła przygotowaliby uproszczone plany działań marketingowych dla różnych usług w różnych typach bibliotek? Zainteresowanie bibliotekarzy planami marketingowymi wzrasta, o czym świadczą programy studiów zaocznych i podyplomowych prowadzonych na uniwersytetach i akademiach pedagogicznych.


Wrocław, marzec 2001


Pierwotny adres: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/21/recenz1.html

 Początek stronyJanina Przybysz, Paweł Pioterek: "Plan marketingowy dla biblioteki fachowej" SBP, Warszawa 2000. / Maria Pidłypczak-Majerowicz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 3/2001 (21) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/21/pidlypczak_majerowicz.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187