ebib 
Nr 3/2001 (21), Projekty menedżerskie dla bibliotek. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Stefan Kubów

Informacja o postanowieniach grupy inicjatywnej Sekcji Bibliotek Uczelni Niepaństwowych przy ZG SBP
Grupa w składzie: Maria Czyżewska, Barbara Zieleniecka i Stefan Kubów spotkała się 21 lutego 2001 roku w siedzibie Biura ZG SBP w Warszawie, w obecności Dyrektora Biura Mieczysława Szyszki i Anny Majcher.

W rezultacie dyskusji postanowiono zaproponować SBP skład Zarządu nowej Sekcji, który wyłoniony zostanie podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych w Katowicach oraz przestawić następujące cele i kierunki działania Sekcji:

  • integracja środowiska bibliotekarzy niepaństwowych szkół wyższych oraz grupy z ogółem polskiego środowiska bibliotekarskiego;
  • prowadzenie działalności szkoleniowej (kursy, konferencje, seminaria itp.);
  • upowszechnianie standardów obowiązujących w bibliotekach naukowych w środowisku zawodowym oraz w świadomości władz i założycieli wyższych szkół niepaństwowych;
  • popieranie badań nad działalnością bibliotek (np. przez ufundowanie dorocznej nagrody za najciekawsze prace magisterskie na ten temat);
  • popieranie przedsięwzięć badawczych, podejmowanych przez pracowników bibliotek;
  • organizowanie konferencji naukowych, inicjowanie badań zespołowych itp.;
  • upowszechnianie idei współpracy bibliotek (np. wymiany międzybibliotecznej, baz danych itp.);
  • nawiązanie współpracy z gremiami skupiającymi rektorów i założycieli szkół niepaństwowych;
  • działania na rzecz uzyskania przez biblioteki i ich pracowników właściwej pozycji w strukturach, statutach i regulaminach.

Dążeniem przyszłej Sekcji powinno być posiadanie przedstawiciela we władzach krajowych SBP, w miarę możliwości już od przypadającego na ten rok Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia (Warszawa, czerwiec 2001). Grupa inicjatywna stoi na stanowisku, że niezależnie od grupy dyskusyjnej na serwerze Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Sekcja powinna posiadać także biuletyn organizacyjny - najlepiej w wersji elektronicznej. Jednak ze względu na fakt, że nie wszystkie biblioteki wyższych szkół niepaństwowych mają witryny w sieci Internet, biuletyn powinien być wydawany równolegle w wersji tradycyjnej.

Do przeprowadzenia zebrania organizacyjnego, które ma wyłonić zarząd sekcji, upoważniony został Stefan Kubów, który informację niniejszą zredagował.

Poznań, marzec 2001


Pierwotny adres: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/21/komunikat.html

 Początek stronyInformacja o postanowieniach grupy inicjatywnej Sekcji Bibliotek Uczelni Niepaństwowych przy ZG SBP / Stefan Kubów// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 3/2001 (21) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/21/kubow.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187