Biuletyn EBIB 3/2001 (21) marzec, Projekty menedżerskie dla bibliotek

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 3/2001(21) marzec

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE.

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Bożena Bednarek-Michalska

Korekta:
Marek Jurowski
Wioletta Kobylińska
Monika Niemirowska

Redakcja techniczna:
Piotr Malak
Stanisław Skórka

redakcja.ebib@gmail.com


Projekty menedżerskie dla bibliotek

Felieton wstępny

Artykuły
Katarzyna Burak
     Biznes plan - podstawy teoretyczne współczesnego planowania
Beata Pawska, Teresa E. Szymorowska
     Projekt linii technologicznej digitalizacji dokumentów bibliotecznych - projekt menedżerski
Bożena Bednarek-Michalska
     Proklienckie szkolenia bibliotekarzy BG UMK - projekt menedżerski

Recenzja
Maria Pidłypczak-Majerowicz
     Janina Przybysz, Paweł Pioterek: "Plan marketingowy dla biblioteki fachowej" SBP, Warszawa 2000.

Biznes plan
     Literatura dostępna w polskich bibliotekach naukowych
     Międzynarodowe projekty menedżerskie dla bibliotek - modele
     BIZNES PLAN w Internecie

Polityka
Jadwiga Kołodziejska
     Polityka - pieniądze i biblioteki

Komunikat
Stefan Kubów
     Informacja o postanowieniach grupy inicjatywnej Sekcji Bibliotek Uczelni Niepaństwowych przy ZG SBP

Warto wiedzieć
     Polecam lekturę
     Nowy program Fundacji Stefana Batorego


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 3/2001 (21) marzec. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Czasopismo elektroniczne. - Projekty menedżerskie dla bibliotek. - : http://www.ebib.pl/2001/21/index.php. - ISSN 1507-7187