Tab. 2. Sposób prezentacji stron www przez polskie biblioteki medyczne (sierpień 2000)
właściciel strony www indeksowanie w <head> styl programowania układ informacji multimedia kumulacja informacji łatwość nawigacji
słowa kluczowe tytuł css Java Scripts linia pozioma linia pionowa inny animacja dźwięk tekst do 20% ekranu str. główna na 1 ekranie
Główna Biblioteka Lekarska X  X    XXX
Białystok     X    X 
Bydgoszcz      XX  XX
Gdańsk     X    XX
Łódź X XXX X X X
W-Łódź     X X   X
KatowiceXXX  X X XXX
Kraków   X X X X X
Poznań  XX X   X X
Szczecin      X  XX 
Warszawa X X X X X X
Wrocław X X X X X X
Instytut Medycyny Wsi X X X X X X
Biblioteka Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN   X X X  XX
Biblioteka Państwowego Zakładu Higieny X    X