Biuletyn EBIB 2/2001 (20) luty, Polityka państwa a biblioteki

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 2/2001(20) luty

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Joanna Grześkowiak
Jadwiga Wielgut-Walczak
Monika Niemirowska
Marek Jurowski

Redakcja techniczna:
Szymon Matuszewski
Stanisław Skórka

redakcja.ebib@gmail.com


Polityka państwa a biblioteki

Felieton wstępny

Artykuły
Jan Wołosz
     Polityka biblioteczna państwa - oczekiwania i nadzieje
Anna Sitarska
     Polemika z artykułem Jana Wołosza "Polityka biblioteczna państwa - oczekiwania i nadzieje"
Bożena Bednarek-Michalska
     Budować społeczeństwo informacyjne bez bibliotekarzy?
     Wystąpienie dr. Stanisława Czajki, przewodniczącego SBP do Jana Marii Jackowskiego, przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu w sprawie bibliotek publicznych. Odpowiedź adresata
Ewa Busse-Turczyńska, Renata Birska
     Internetowa oferta informacyjna polskich bibliotek medycznych dla środowisk lekarskich

Ważne dla społeczeństwa informacyjnego

Komunikaty
Agata Wajda
     Onet.pl dla bibliotekarzy
Jan Korczyński
     Szkolenie przygotowujące do prowadzenia Punktu Informacji Europejskiej
Aleksander Radwański
     Katalog kartkowy Ossolineum przeniesiony do Internetu

Warto wiedzieć
     AGRO - POLSKA 2001

Prawo
Tadeusz Zarzębski
     Przepisy prawne nr 3


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 2/2001 (20) luty. - [Wrocław]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2001. - Czasopismo elektroniczne. - Polityka państwa a biblioteki. - : http://www.ebib.pl/2001/20/index.php. - ISSN 1507-7187