ebib 
Nr 2/1999 (2), Internet w bibliotekach. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Mikołaj Ochmanski
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Uniwersytet Warszawski

Refleksje po sympozjum BOBCATSSS'99


Pod koniec stycznia 1999 roku Bratysława była miejscem spotkania uczestników siódmego międzynarodowego sympozjum BOBCATSSS. Zorganizowania tegorocznej konferencji podjęły się dwie niemieckie uczelnie: Fachhochschule Darmstadt i Fachhochschule Stuttgart Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen.

Tematyka obrad ściśle wiązała się z zagadnieniami informacji naukowej oraz współczesnego bibliotekarstwa. W tym roku skoncentrowano się na zagadnieniach łączących nowoczesną informację, techniki komunikacji oraz bibliotekarstwo ze sferą edukacji. Mówiono zarówno o kształceniu w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, jak i o udziale ośrodków informacji, bibliotek i nowoczesnych sposobów przekazywania danych w procesie nauczania. Znalazło się też miejsce na refleksje i prognozy dotyczące zmian zachodzących w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich wpływu (zresztą wzajemnego) na przekształcenia, jakie dokonują się m.in. w gospodarce, kulturze, czy właśnie w edukacji.

Obrady sympozjum, ze względu na różnorodność poruszanych w ramach głównego tematu zagadnień oraz wielość uczestników, zostały podzielone na kilka równoległych sesji. Problemy jakie omawiano dotyczyły m.in. następujących węższych zagadnień:

  • zarządzanie wiedzą i organizacja procesów nauczania;
  • zastosowanie nowoczesnych technologii w procesie edukacji;
  • nauczanie na odległość i współczesne środki komunikacji;
  • kształcenie ustawiczne;
  • kształcenie specjalistów informacji naukowej;
  • nowoczesne technologie jako pomoc przy samokształceniu.

Gdyby chcieć wyliczyć wszystkie poruszane podczas BOBCATSSS'99 tematy zajęłoby to znacznie więcej miejsca. Wszystkie one prowadzą do kilku konkluzji.

Świat podlega zmianom - o tym nie trzeba nikogo przekonywać. Większość z nas jest też świadoma narastającego tempa zmian. W znacznym stopniu do takiego stanu rzeczy przyczynia się dynamiczny rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Świat informacji nie żyje oddzielnym życiem, a wręcz przeciwnie jest tak mocno powiązany z innymi dziedzinami, że nie sposób sobie wyobrazić dziś jakąkolwiek działalność bez sięgania do źródeł informacji i bez sprawnego operowania danymi. Przemysł, finanse i każda inna aktywność gospodarcza czy polityczna, jeżeli ma być skuteczna, jest uzależniona od dostępu do informacji.

Rynek potrzebuje specjalistów, którzy zapewnią dostęp do tego tlenu XX stulecia. Fachowców kształcą więc różnego rodzaju szkoły, wśród których znajdują się uniwersytety i wyższe szkoły zawodowe (np. niemieckie Fachhochschule) ale także instytucje o podobnym charakterze jak nasze rodzime Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy. Profesja bibliotekarska zawiera się bowiem - zwłaszcza w nowoczesnym rzeczy rozumieniu - w grupie o nazwie pracownicy informacji.

Zaistniała też potrzeba permanentnego doskonalenia umiejętności specjalistów w dziedzinie informacji oraz weryfikacji ich wiedzy. Utworzenie organizacji i instytucji, które zajmują się tego rodzaju działalnością zostało wymuszone po części przez szybkie tempo rozwoju i zmiany technologiczne, po części przez potrzeby rynku w świecie królowania informacji.

Szkolnictwo zajmujące się kształceniem w zakresie informacji naukowej, komunikacji i bibliotekoznawstwa nie może opieszale podążać za zachodzącymi zmianami. To prawda, że często będzie musiało je doganiać, ale nie może sobie pozwolić na pozostawanie w tyle. Dlatego musi być bardzo wyczulone na zmiany zachodzące na rynku informacji. Wrażliwość ta winna spowodować nieustanne, postępujące w miarę potrzeb modernizowanie procesu nauczania i wprowadzanie nowych środków technicznych pomocnych w edukacji oraz umożliwiających docieranie do możliwie szerokiego grona zainteresowanych. Należy też mieć świadomość tego, że kształcąc w zakresie informacji współtworzymy społeczeństwo informacyjne.

Oczywiście konieczność unowocześniania struktury i programów studiów dotyczy i innych kierunków nauczania. Elastyczność w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia są ważne zwłaszcza w tych branżach, które są szczególnie zależne od zmian technologicznych, gospodarczych i społecznych oraz które same te zmiany generują.

Mikołaj Ochmański
Uniwersytet Warszawski
Instytut Informacji Naukowej
i Studiów BibliologicznychPierwotny adres: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib02/bobcatsss.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e002-13.html

 Początek stronyRefleksje po sympozjum BOBCATSSS'99 / Mikołaj Ochmanski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Szymon Matuszewski - Nr 2/1999 (2) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Wrocław] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/1999/2/ochmanski2.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187