ebib 
Nr 2/1999 (2), Internet w bibliotekach. Felieton
  następny artykuł   

 


Aleksander Radwański
Instytut Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Felieton prowadzącego
Szanowni Czytelnicy,
to już drugi numer naszego biuletynu. Poświęciliśmy go Internetowi w bibliotekach.

Z jednej strony obecność tej "sieci wszystkich sieci" spowszedniała już na tyle, że nie wystarczy "sypnąć" garścią internetowych adresów, by wywołać bezkrytyczny zachwyt. Z drugiej strony trudno się oprzeć wrażeniu, że potencjał tkwiący w Internecie jest wciąż słabo wykorzystywany przez nasze środowisko. Nie stoją nam tu na przeszkodzie ograniczenia technologiczne, ale często brak wyobraźni, inwencji i paraliżująca mizeria finansowa.

Z tym większą przyjemnością prezentujemy Państwu teksty autorów, którzy "odnaleźli się" w Internecie. Prezentują nam swoje doświadczenia, kreśląc swój obraz sieci. Obrazy są różne, ale łączy je jeden motyw. Sieć nie jest już fetyszem, ale miejscem celowych działań. I przestajemy powoli odczuwać inność tej "wirtualnej przestrzeni". Staje się ona normalnym przedłużeniem naszego "horyzontu komunikacyjnego", tak jak radio, telewizja i telefon komórkowy. Chcemy się komunikować i robimy to!

W prezentowanych tekstach znajdą Państwo również wiele dowodów na to, że istnieje ciągłość pomiędzy "rzeczywistością sieci" a tradycyjnymi środkami przekazu. Książka w Internecie, czasopismo w Internecie, sieciowe zasoby informacyjne coraz harmonijniej koegzystują z rzeczywistością "pozasieciową".

I to jest chyba najważniejsze. Umieć czerpać to, co najlepsze z obu światów. Połączeni światłowodami możemy pozostawać w stałym kontakcie z wirtualnymi społecznościami rozsianymi po całym globie. Możemy pokonać przestrzeń i ciasne ramy naszych kultur. Możemy brać czynny udział w globalnej wymianie myśli. Ale od czasu do czasu, kiedy siedzimy w letnie przedpołudnie w ogrodzie, zostawiamy nasze telefony, komputery, telewizory i radia, by samotnie zagłębić się w magiczny świat, jaki wytwarza nasza wyobraźnia dzięki zadrukowanym kartkom starej, poczciwej książki. Życzę takich przedpołudni naszym czytelnikom jak najwięcej. Po powrocie z ogrodu, sprawdźcie jednak pocztę, bo może na drugiej półkuli ktoś ma problem, który Ty możesz z łatwością rozwiązać!

Redaktor prowadzący numeru majowego 1999.


Pierwotny adres: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib02/felieton02.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e002-01.html

 Początek stronyFelieton prowadzącego / Aleksander Radwański// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Szymon Matuszewski - Nr 2/1999 (2) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Wrocław] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/1999/2/felieton2.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187