EBIB 9/2000 (18) - B. Grocholska: Jak mnie widzą, tak mnie cenią. Rola literatury firmowej w kreowaniu firmy
ebib 
Nr 9/2000 (18), Bibliotekarz dziedzinowy. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Bożena Grocholska
Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej
Politechniki Wrocławskiej

Jak mnie widzą, tak mnie cenią. Rola literatury firmowej w kreowaniu firmy
Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej pełni centralną funkcję biblioteki technicznej na Dolnym Śląsku i jest jedną z największych w kraju. Wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologii informacyjnych - internet, bazy danych na CD-ROM, eksploatuje własny system biblioteczny APIN, co sprzyja rozwojowi różnego typu usług. Wypracowana przez lata opinia rzetelności w traktowaniu potrzeb użytkowników, rozszerzyła znacznie liczbę osób korzystających ze zbiorów, a w jeszcze większym stopniu z informacji naukowej. Od kilku lat, liczną grupę użytkowników stanowią przedstawiciele małych i średnich firm, których zainteresowania oscylują wokół nowoczesnych rozwiązań technologicznych, restrukturyzacji i promocji swoich dokonań.

Na kanwie powtarzających się zapytań i wobec zainteresowania tym tematem przygotowany został w Bibliotece Głównej PWr program jednodniowego seminarium pt.: Jak mnie widzą, tak mnie cenią. Rola literatury firmowej w kreowaniu firmy", które odbyło się w dn. 25 października 2000 r. Honory gospodarza sesji pełnił dyrektor biblioteki dr inż. Henryk Szarski, a oficjalnie przywitał gości prorektor ds. nauczania Politechniki Wrocławskiej prof. dr inż. Jerzy Zdanowski. Marszałek Województwa Dolnośląskiego - prof. Jan Waszkiewicz, wprowadził słuchaczy w świat literatury firmowej, wskazując na konieczność jej tworzenia i gromadzenia.

Temat literatury firmowej, która uwzględnia informację o wyrobach czy usługach w postaci katalogów, prospektów, biuletynów, ulotek i innych tego typu wydawnictw, przeznaczonych do powszechnego publikowania, omówiony został przez dziesięciu zaproszonych referentów.

Profesor Jan Miodek z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w wystąpieniu "Szlachetne słowo - każdy się dowie, jak dużo powie", zwrócił uwagę na znaczenie poprawności językowej i konieczności posługiwania się piękną polszczyzną w publikowaniu literatury firmowej. Podawał przykłady, jak karykaturalnie może brzmieć tekst, przygotowany przez różnych "fachowców" w ulotkach, reklamach, czy w nazwie produktu. Duża tolerancja w dopuszczaniu błędów językowych, ignorancja obowiązujących zasad, czy nie przemyślane formułowanie tekstów, prowadzi często do antyreklamy. O tym jak ciekawie ten temat został omówiony może świadczyć fakt, że kolejni prelegenci seminarium odwoływali się w swoich wystąpieniach do wypowiedzi Profesora.
"ABC informacji biznesowej" - zagadnienie zreferowała dr Anna Grzecznowska z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, uwzględniając kluczowe elementy konieczne do pełnego zobrazowania portretu firmy i zakresu jej działalności. Dr Wojciech Małuszyński z Insytutu Organizacji i Zarządzania PWr, zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia socjotechnicznych aspektów w procesie budowania wzorowego modelu przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że dość trudny temat: "Jak uskrzydlić firmę w tandemie z literaturą firmową" został zrealizowany w sposób ciekawy i prowokujący do dyskusji. Dr Joanna Jadach, reprezentująca firmę Commercial Union, zajmująco omówiła temat "Era foldera, czyli czym podbić klienta?", wymieniając wszystkie elementy konieczne do zaprezentowania wizerunku firmy. Wiele argumentów, przemawiających za koniecznością zaistnienia niemal każdej instytucji w internecie, w przekonywujący sposób przedstawił dr Leszek Saryusz Grocholski, zwracając uwagę na zawartość i układ strony WWW, co ma istotne znaczenie - zarówno z punktu widzenia poszanowania klienta, jak i prezentacji firmy. Jaką rolę pełni dobry katalog w realizacji zasadniczych zadań biblioteki uświadomiła słuchaczom mgr Danuta Dudziak, opierając swoje wnioski o własne doświadczenia zawodowe związane z praca w Oddziale Gromadzenia. Możliwości prawne działania spółek różnego typu przedstawili - mec. Artur Kaczka i mec. Dominik Stefanko - reprezentujący kancelarię mec. Jacka Rażniewskiego. Jak promować firmę w instytucjach non - profit, na przykładzie Akademii Rolniczej we Wrocławiu, zaprezentowały dr Małgorzata Wanke-Jakubowska i dr Maria Wanke-Jerie. "W teatrze informacji. Obraz tekst, słowo - trudny wybór" - to temat przedstawiony przez mgr Bożenę Grocholską w ujęciu historycznym i literackim, z pokazaniem możliwości reklamy w oparciu o kolejne zdobycze cywilizacji - od ambony w katedrze średniowiecznej po internet dostępny współcześnie.
Wiele komentarzy wywołał referat dr Tomasza Ossowicza "Literatura firmowa - sposób na kreowanie obrazu wizerunku miasta." Było to ciekawe wystąpienie, w którym oprócz treści merytorycznych, można było ocenić fachowość i perfekcję prelegenta jako dydaktyka.

Seminarium towarzyszyła wystawa prezentująca zróżnicowaną literaturę firmową, stanowiąc istotne uzupełnienie wygłaszanych referatów. Szczególne podziękowania należą się zaś sponsorom reprezentowanym przez: Biuro Rozwoju Wrocławia, Dialog, Adtranz Pafawag Sp. Z o.o.. Dzięki ich wsparciu, spotkaniu można było nadać odpowiednia oprawę plastyczną, przygotować estetycznie wydrukowany folder z programem, a rozmowy przy kawie i słodkościach sprzyjały wymianie uwag i wniosków na temat literatury firmowej.

 

Politechnika Wrocławska
Biblioteka Główna
I Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej

Jak mnie widzą, tak mnie cenią.
Rola literatury firmowej w kreowaniu firmy.

seminarium
25 października 2000 roku

program

900 - Powitanie
dr inż. Henryk Szarski
Dyrektor Biblioteki Głównej i Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej
Politechniki Wrocławskiej

910 - Otwarcie seminarium
prof. Andrzej Mulak
Prorektor ds. nauki Politechniki Wrocławskiej prof. Jerzy Zdanowski
prof. Jan Waszkiewicz
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

940 - Szlachetne słowo - każdy się dowie, jak dużo powie.
prof. dr hab. Jan Miodek
Uniwersytet Wrocławski - Instytut Filologii Polskiej

1000 - ABC informacji biznesowej.
dr Anna Grzecznowska
Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa

1020 - Jak uskrzydlić firmę w tandemie z literaturą firmową?
dr Wojciech Małuszyński
Politechnika Wrocławska - Instytut Organizacji i Zarządzania

1040 - Z katalogiem po zakupy.
mgr Danuta Dudziak
Politechnika Wrocławska
Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej

1100 - 1130 - Przerwa

1135 - Duży sukces małym kosztem. Literatura firmowa w instytucjach
non-profit.

dr Małgorzata Wanke-Jakubowska, dr Maria Wanke-Jerie
Akademia Rolnicza - Biuro Informacji i Promocji Uczelni

1155 - Internet na kiermaszu literatury firmowej.
dr inż. Leszek Saryusz Grocholski
Formus Polska sp. z o. o.

1215 - Era foldera, czyli czym podbić klienta?
dr Joanna Jadach
Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A.

1255 - W teatrze informacji. Obraz, tekst, słowo - trudny wybór.
mgr Bożena Grocholska
Politechnika Wrocławska
Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej

1255 - Lex populi - firma w oczach prawnika.
mec. Artur Kaczka, mec. Dominik Stefanko
z kancelarii mec. Jacka Raźniewskiego

1315 - Literatura firmowa - sposób na kreowanie obrazu wizerunku miasta.
dr Tomasz Ossowicz
Biuro Rozwoju Wrocławia

1335 - Podsumowanie seminarium - dyskusja

1430 - Zakończenie seminarium.


Pierwotny adres: www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib18/seminar.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e018-15.html

 Początek stronyJak mnie widzą, tak mnie cenią. Rola literatury firmowej w kreowaniu firmy / Bożena Grocholska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 9/2000 (18) grudzień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/18/grocholska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187