Biuletyn EBIB 8/2000 (17) listopad, Prawo w bibliotekach

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 8/2000(17) listopad

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Redaktor naczelny:
Aleksander Radwański

Redaktor prowadzący:
Anna Osiewalska

Korekta:
Marek Jurowski

Redakcja techniczna:
Urszula Puszkiewicz
Stanisław Skórka

redakcja.ebib@gmail.com


Prawo w bibliotekach

Felieton wstępny

Artykuły
Anna Sokołowska-Gogut
     Giną cenne zbiory
Andrzej Beński, Teresa E. Szymorowska
     Sytuacja prawna bibliotek publicznych po reformie administracyjnej kraju
Małgorzata Jaskowska
     Metainformacja o naukowych publikacjach na internetowych stronach państwowych szkół wyższych
Monika Niemirowska
     Prawo w Internecie. Przegląd wybranych źródeł informacji

Sprawozdania
Marek Nahotko
     ECDL 2000 - European Conference on Digital Libraries 2000, Lizbona, Portugalia

Prawo
Tadeusz Zarzębski
     Polskie prawo biblioteczne. Aneks I 1990-2000


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Aleksander Radwański - Nr 8/2000 (17) listopad. - [Wrocław]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000. - Czasopismo elektroniczne. - Prawo w bibliotekach. - : http://www.ebib.pl/2000/17/index.php. - ISSN 1507-7187