EBIB 8/2000 (17) - T. Zarzębski: Polskie prawo biblioteczne. Aneks I 1990-2000
ebib 
Nr 8/2000 (17), Prawo w bibliotekach. Prawo
 poprzedni artykuł   

 


Tadeusz Zarzębski

Polskie prawo biblioteczne. Aneks I 1990-2000
Nakładem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ukazała się nowa publikacja dra Tadeusza Zarzębskiego: "Polskie prawo biblioteczne. Aneks I 1990-2000". Aneks stanowi uzupełnienie "Polskiego Prawa Bibliotecznego 1773-1990" oraz "Prawa Bibliotecznego w okresie zaborów". Ta całościowa, adnotowana bibliografia aktów prawnych regulujących pracę bibliotek w pierwszym dziesięcioleciu III Rzeczypospolitej będzie z pewnością ważną pozycją księgozbioru podręcznego każdego bibliotekarza. Jej autor od 40 lat związany jest z czasopismem "Bibliotekarz". Na jego łamach - jako TeZar - publikuje informacje o nowych lub nowelizowanych aktach prawnych, które swoim zasięgiem obejmują działalność bibliotek.

Za zgodą autora i redaktora naczelnego "Bibliotekarza" będziemy w EBIBie zamieszczać teksty bieżąco publikowanych w "Bibliotekarzu" informacji prawnych dra Zarzębskiego. Informacje te opatrywać będziemy kolejnymi numerami. I tak Nr 1 oznaczać będzie "pierwsze" zestawienie bibliograficzne po dacie wydania "Aneksu I".

Mamy nadzieję, że ta współpraca przyczyni się do popularyzacji ważnej i trudnej tematyki prawa bibliotecznego. Jej zaczątkiem jest publikacja - za zgodą autora - zeskanowanej strony tytułowej Aneksu oraz zamieszczonego w nim tekstu " Od Autora".

Niezależnie od tego dalej będziemy publikowali ważniejsze teksty tego prawa oraz wprowadzone w nim nowelizacje.


Pierwotny adres: www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib17/don.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e017-07.html

 Początek stronyPolskie prawo biblioteczne. Aneks I 1990-2000 / Tadeusz Zarzębski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 8/2000 (17) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/17/zarzebski.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187