EBIB 8/2000 (17) - A. Osiewalska: Felieton prowadzącego
ebib 
Nr 8/2000 (17), Prawo w bibliotekach. Felieton
  następny artykuł   

 


Anna Osiewalska

Felieton prowadzącego
"Znajomość ustawy konstytucyjnej i ustawodawstwa urzędniczego, ogólna znajomość ustroju i zakresu działania władz i urzędów państwowych i samorządowych, dokładna znajomość ustaw i rozporządzeń tego działu administracji, w którym kandydat pełni służbę, znajomość ustaw, przepisów i instrukcyj, mających zastosowanie w tego typu bibliotekach państwowych, w których kandydat pełni służbę" były i są nadal uważane za niezbędne w pracy bibliotekarzy. Cytowany powyżej fragment przedstawia działy wiedzy prawniczej wymagane od bibliotekarzy naukowych w II Rzeczypospolitej i pochodzi z Rozporządzenia RM z 11.IV.1930 roku o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska pierwszej i drugiej kategorii w państwowej służbie bibliotecznej (Dz.U. nr 36 poz.294 i 295). Dzisiaj od kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz na dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej wymaga się znajomości ustaw o bibliotekach, egzemplarzu obowiązkowym, samorządzie terytorialnym, upowszechnianiu kultury, prawie autorskim itp.

Waga zagadnienia (podkreślona wymaganiami egzaminacyjnymi) oraz samo życie sprawiają, że tak wiele czasopism bibliotekarskich w Polsce pomieszcza na swoich łamach wyjaśnienia prawne. Rozumiejąc tę potrzebę, rubrykę prawną posiada i nasz EBIB. Korzystając z przywileju nieograniczonej objętości zdecydowaliśmy się na prostą prezentację obowiązujących aktów prawnych. Państwa listy oraz statystyka wykorzystania strony upewniają nas, że rubryka prawna EBIBu w takiej postaci jest użyteczna. Uznaliśmy także, by zagadnieniom prawnym, które ustawiają działanie bibliotek i naszą codzienną praktykę poświęcić osobny numer. W efekcie tych zamierzeń chcemy przedstawić Państwu trzy całkowicie odmienne artykuły. Pierwszy z nich - "Giną cenne zbiory", dotyka spraw przykrych, właściwie z pogranicza prawa karnego: chodzi o reakcję bibliotek na nasilające się w ostatnich latach kradzieże i dewastację zbiorów. Drugi ma charakter bardzo ogólny i przedstawia sytuację prawną bibliotek publicznych po reformie administracyjnej kraju. Trzeci nawiązuje do tych pytań z Państwa listów, na które nie zdołaliśmy merytorycznie odpowiedzieć. Redakcja nie ma - jak dotąd - w swoim gronie prawnika. Przedstawiamy więc strony internetowe z informacją prawną, gdzie spodziewamy się, że uzyskacie Państwo jakąś podpowiedz. Ostatni artykuł jest raportem z przeprowadzonych w sierpniu i wrześniu tego roku badań nad jakością informacji o wydawanych drukiem publikacjach naukowych pracowników polskich państwowych szkół wyższych, na internetowych stronach domowych macierzystych instytucji. Jego wybitnym walorem jest aktualność informacji i dlatego zdecydowaliśmy się opublikować go w najbliższym czasowo, choć nie tematycznie numerze.

Zapraszamy do lektury!


Pierwotny adres: www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib17/felieton.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e017-01.html

 Początek stronyFelieton prowadzącego / Anna Osiewalska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 8/2000 (17) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/17/felieton17.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187