EBIB 7/2000 (16) - : II spotkanie zespołu redakcyjnego EBIB
ebib 
Nr 7/2000 (16), Zarządzanie biblioteką. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


II spotkanie zespołu redakcyjnego EBIB
Relacja z walnego zebrania roboczego redakcji
Elektronicznego Biuletynu Informacyjnego Bibliotekarzy
Toruń 15-16 lipiec 2000 r. Biblioteka Główna UMK

W dniach 15-16.07.2000 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej UMK w Toruniu odbyło się drugie walne zebranie redakcji EBIB. W spotkaniu uczestniczyli:

Anna Filipowicz,
Joanna Grześkowiak,
Anna Komperda,
Marzena Marcinek,
Szymon Matuszewski,
Bożena Michalska,
  Anna Osiewalska,
Monika Niemirowska,
Aleksander Radwański,
Stanisław Skórka,
Barbara Szczepańska,
Jadwiga Wielgut-Walczak,
Zbigniew Zakrzewski,

Zebranych powitał dyrektor Biblioteki Głównej UMK - Stefan Czaja, obdarowując gości pamiątkowymi kalendarzami. Wyraził swoje zadowolenie, że może gościć u siebie redakcję EBIB-u.

Zebranie robocze rozpoczęła Bożena Michalska (sekretarz redakcji), wystąpieniem podsumowującym pracę redakcji w ostatnim roku. Następnie głos zabrał redaktor naczelny - Aleksander Radwański, przedstawiając wyniki ankiety czytelniczej oraz strategię na rok 2000. W wyniku dyskusji omawiającej wystąpienia, redakcja zdecydowała, że:

  1. Podejmie kroki zmierzające do uzyskania osobowości prawnej.
  2. Opracuje i udostępni we wrześniu br. anglojęzyczną wersję biuletynu i serwisu.
  3. Zarejestruje domeny library.pl i ebib.org.pl
  4. Stworzy stałą rubrykę "Warto wiedzieć", w której gromadzone będą bieżące informacje o wydarzeniach w bibliotekarstwie i bibliotekach. Co miesiąc odbywać się będzie czyszczenie strony, a dane w niej zawarte przesuwane będą do serwisu "Warto wiedzieć" w kolejnym numerze.
  5. Zmieni system korekty oraz powoła jej nowego koordynatora.
  6. Rozpocznie współpracę z internetowym pismem "First Monday".

Po dyskusji zrezygnowano z pomysłu powołania rady programowej, działającej przy redakcji.

Po przerwie dyskusję kontynuowano w Domu Mieszczańskim.


Od lewej jedzący mniej lub bardziej dyskretnie: J.Grześkowiak, S.Matuszewski, B.Szczepańska, A.Radwański

A.Filipowicz i A.Komperda podczas omawiania swoich propozycji

W tej części spotkania zaprezentowany został stan przygotowań do numeru specjalnego tzw. frankfurckiego, koordynowanego przez Annę Filipowicz. Omówiono proponowaną zawartość numeru, autorów oraz terminarz prac. W trakcie dyskusji Anna Komperda poinformowała, że przygotowuje wystąpienie na temat EBIB-u na przyszłoroczną konferencję LIBTECH w Londynie. Sobotnie spotkanie zakończyło się uzgodnieniami dotyczącymi spotkania z przedstawicielami firmy Telemedia.


Rozbawiony kawałek "krakowskiego ramienia" naszej "ośmiornicy": M.Niemirowska, A.Osiewalska i J.Wielgut-Walczak

Na skraju reszta "krakowskiego ramienia": M.Marcinek i S.Skórka, a w środku B.Michalska słuchająca opowiadania Z.Zakrzewskiego o nowym budynku BUW

W wolnych wnioskach w sprawie reorganizacji pracy oraz stron WWW, redakcja zdecydowała:

  1. Zrezygnować z dalszego prowadzenia bazy "Kto jest kim". W miejsce bazy powinna pojawić się informacja o technicznych i prawnych problemach z dalszym jej utrzymywaniem.
  2. Zgodnie z życzeniem czytelników zreorganizować strony WWW serwisu. Część dotyczącą czasopism, znajdującą się dotychczas w serwisie Linki, przenieść do serwisu Czasopisma.
  3. Redakcja podjęła decyzję o tworzeniu numerów specjalnych (zapoczątkowanych przez numer "konferencyjny" Anny Komperdy), poza dotychczasową numeracją ciągłą. Numery będą zawierać, m.in. materiały instruktażowe, spisy lektur itd. Wprowadzone zostaną również informacje dla bibliotekarzy zdających egzamin na bibliotekarza dyplomowanego.
  4. Stworzyć listę dyskusyjną dla bibliotek publicznych, a informacje o niej rozpowszechnić w bibliotekarskich czasopismach drukowanych oraz przy wykorzystaniu bazy adresów e-mailowych.

Drugi dzień zebrania redakcji zdominowało spotkanie z przedstawicielami firmy Telemedia. W trakcie rozmów wypracowano wizje współpracy między redakcją EBIB-u a firmą Telemedia.

Zebranie zakończyło się wizytą w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach koło Torunia.

 Początek stronyII spotkanie zespołu redakcyjnego EBIB / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 7/2000 (16) wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/16/komunikat_spotkanie.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187