ebib 
Nr 7/2000 (16), Zarządzanie biblioteką. Felieton
  następny artykuł   

 


Marzena Marcinek

Felieton prowadzącego


Szanowni Państwo!

Nadeszła pora kasztanów. Pełno ich na dziedzińcu, pod oknami mojej biblioteki. Kasztany - symbol jesieni... Wakacje 2000 mamy, niestety, za sobą. Niektórzy mieli okazję połączyć przyjemne z pożytecznym, odwiedzając - przy okazji udziału w konferencjach - ciekawe miejsca. Niektórzy ponoć spotkali nawet kangury... O wrażeniach z wyjazdów, ale przede wszystkim o przebiegu konferencji i seminariów, możecie Państwo przeczytać w rubryce "Sprawozdania". Natomiast fakt, że wkraczamy na dobre w okres wytężonej pracy, potwierdza choćby ilość konferencji dotyczących bibliotek, odbywających się w naszym kraju, we wrześniu. Przypominamy o nich w stałej rubryce "Warto wiedzieć".

Niniejszy numer otwiera artykuł prof. Janusza S. Bienia, poświęcony zasadom normalizacyjnym w Polsce, poparty przykładem powstania normy transliteracji cyrylicy. Liczne odsyłacze do innych źródeł mogą okazać się pomocne i zachęcić osoby zainteresowane do wyrażania swoich opinii, a przez to do współuczestnictwa w tworzeniu polskich norm.

Tematem wiodącym bieżącego numeru jest zarządzanie biblioteką. Ewa Głowacka w artykule Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) w sferze usług biblioteczno-informacyjnych omawia ogólne zasady kompleksowego zarządzania jakością, analizuje przyczyny zainteresowania TQM w środowisku bilioteczno-informacyjnym oraz przedstawia model wprowadzania TQM w bibliotekach. Maria Sidor z kolei, bardzo interesująco pisze o wskaźnikach i standardach usług bibliotecznych, oczekiwaniach i satysfakcji użytkowników, kryteriach jakości usług i metodach jej pomiaru. Zasadniczą część artykułu stanowi przegląd literatury dotyczącej SERVQUAL, jako wielowymiarowej koncepcji pomiaru jakości usług. Autorka wskazuje także obszary działań biblioteczno-informacyjnych, odpowiednie do efektywnego zaadaptowania modelu SERVQUAL.

Remigiusz Sapa zwraca uwagę na traktowaną na ogół powierzchownie w naszych bibliotekach, potrzebę prawidłowego zarządzania serwisem WWW, a także odpowiednią promocję serwisu internetowego w sieci. Halina Ganińska dzieli się natomiast swoimi spostrzeżeniami na temat nowych rozwiązań w zarządzaniu biblioteką naukową w kontekście informacji elektronicznej.

W chwili składania tego numeru trwa w Gniewie zorganizowana przez Akademię Rolniczo-Techniczną w Bydgoszczy w ramach programu TEMPUS konferencja poświęcona problematyce zarządzania biblioteką. Natomiast za kilka dni rozpocznie się w Kazimierzu Dolnym inna ważna konferencja, poświęcona standaryzacji kosztów w bibliotece naukowej. Materiały z tych konferencji postaramy się opublikować w najbliższym czasie.

Mam nadzieję, że zamieszczone w niniejszym numerze teksty okażą się dla Państwa pomocne w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z planowaniem, organizacją i realizacją procesów bibliotecznych. Życzę zatem owocnej lektury, a przy okazji zachęcam do spaceru kasztanową aleją. Może uda się jeszcze odnaleźć ślady odchodzącego lata?

Łączę pozdrowienia,

Marzena Marcinek
redaktor prowadzący numeru


Pierwotny adres: www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib16/felieton.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e016-01.html

 Początek stronyFelieton prowadzącego / Marzena Marcinek// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Aleksander Radwański - Nr 7/2000 (16) wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Wrocław] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2000/16/felieton16.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187