Biuletyn EBIB 7/2000 (16) wrzesień, Zarządzanie biblioteką

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 7/2000(16) wrzesień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Redaktor naczelny:
Aleksander Radwański

Redaktor prowadzący:
Marzena Marcinek

Korekta:
Bożena Grocholska
Joanna Grześkowiak
Marek Jurowski
Monika Niemirowska
Jadwiga Walczak

Redakcja techniczna:
Szymon Matuszewski
Stanisław Skórka

redakcja.ebib@gmail.com


Zarządzanie biblioteką

Felieton prowadzącego

Artykuły
Janusz S. Bień
     Jak powstaje polska norma. Transliteracja cyrylicy (PN-ISO 9-2000)
Ewa Głowacka
     Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) w sferze usług biblioteczno-informacyjnych
Maria Sidor
     SERVQUAL w badaniach jakości usług bibliotecznych (Przegląd wybranej literatury)
Remigiusz Sapa
     Zarządzanie bibliotecznym serwisem WWW
Hanna Ganińska
     Nowe rozwiązania w zarządzaniu biblioteką naukową w kontekście informacji elektronicznej - ogólna refleksja

Sprawozdania
Maria Sidor
     Źródła informacji biznesowej i ich użytkownicy. Relacja z międzynarodowego seminarium w Bibliotece WSB-NLU w Nowym Sączu
Remigiusz Sapa
     Ocena jakości: edukacja, biblioteki, usługi informacyjne. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji w Krakowie
Anna Uryga, Lucjan Stalmach
     Impresje z Londynu. 8th International Congress on Medical Librarianship
Lidia Derfert-Wolf, Marek M. Górski
     Bibliotekarze w krainie kangurów. Sprawozdanie z XXI konferencji IATUL

Komunikaty
     II spotkanie zespołu redakcyjnego EBIB
     Standaryzacja kosztów w bibliotekach naukowych
     Centrum Literatury Informatycznej (Klub Taniej Książki)
     Warto wiedzieć...


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Aleksander Radwański - Nr 7/2000 (16) wrzesień. - [Wrocław]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000. - Czasopismo elektroniczne. - Zarządzanie biblioteką. - : http://www.ebib.pl/2000/16/index.php. - ISSN 1507-7187