Biuletyn EBIB 6/2000 (15) lipiec-sierpień, Polskie serwisy internetowe ogólne i specjalne

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 6/2000(15) lipiec-sierpień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Redaktor naczelny:
Aleksander Radwański

Redaktor prowadzący:
Stanisław Skórka

Korekta:
Joanna Grześkowiak
Jadwiga Wielgut-Walczak
Monika Niemirowska

Redakcja techniczna:
Stanisław Skórka

redakcja.ebib@gmail.com


Polskie serwisy internetowe ogólne i specjalne

Felieton wstępny

Artykuły
Andrzej Gawroński, Maciej Dynkowski
     Biblioteczne portale albo wirtualne warsztaty informacyjne
Paweł Wimmer
     Webmasterskie serwisy PCkuriera. Historia (całkiem) naturalna
Lidia Derfert-Wolf
     Wyszukiwanie informacji w World Wide Web
Monika Niemirowska
     Metodyka tworzenia katalogów stron WWW - na przykładzie pracy redakcji portalu Onet.pl
Wiktor Gawarecki
     Jak to z "Listą..." było, czyli dzieje jednego serwisu...

Komunikaty
     Warto wiedziec...


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Aleksander Radwański - Nr 6/2000 (15) lipiec-sierpień. - [Wrocław]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000. - Czasopismo elektroniczne. - Polskie serwisy internetowe ogólne i specjalne. - : http://www.ebib.pl/2000/15/index.php. - ISSN 1507-7187