4.1.2. Budowa formatu MARC II

Na każdy format składają się 3 elementy:

— struktura,

— sposób kodowania (lub identyfikacji danych),

— zawartość (czyli dane właściwe).

Zawartość rekordu to „gołe" dane bibliograficzne, takie jakie powinny być przedstawione zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów katalogowania. Struktura i sposób kodowania powinny naturalnie pozwalać na zastosowanie wszystkich zasad katalogowania.

Format MARC, podobnie jak wiele innych formatów, ma na taśmie magnetycznej postać następującą:html1.jpg

Rysunek oryginalny i poniższy tekst do „Pola informacyjne..." włącznie poprawiono wg PrPN-ISO 2709: Informacja i dokumentacja. Format do wymiany informacji; Anna Palusz-kiewicz, Struktura danych bibliograficznych w zintegrowanych systemach bibliotecznych, Warszawa 1997 — przyp. tłum.

Etykieta rekordu zawiera informacje zakodowane potrzebne do przetwarzania informatycznego, jak np. długość rekordu w bitach, status rekordu (nowy lub zmodyfikowany).

Tablica adresów zawiera adresy informatyczne wszystkich pól stałej i zmiennej długości. Dane zawarte w etykiecie i tablicy adresów potrzebne są do przetwarzania informatycznego rekordu. Te elementy rekordu są najczęściej zupełnie nieznane bibliotekarzom.

W strefie pól możemy wyróżnić dwie części: pola informacyjne, zwane też polami kontrolująco-sterującymi oraz pola danych.

Pola informacyjne—od 001 do 009 maj ą stałą długość i zawieraj ą zakodowane informacje, które mogą być wykorzystywane w szybkim przetwarzaniu infor-

136