Strona główna » Lista Bibliotek według typu » Biblioteka: Centrum Informacji Naukowej, Biblioteka i Archiwum Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie

Centrum Informacji Naukowej, Biblioteka i Archiwum Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie

Strona główna: http://if-pan.krakow.pl/pl/instytut/centrum-informacji-naukowej-biblioteka-i-archiwum/centrum-informacji-naukowej-biblioteka-i-archiwum/centrum-informacji-naukowej-biblioteka-i-archiwum/

Położenie: Kraków, małopolskie,

Katalog on-line

System biblioteczny: PROLIB

Typ biblioteki: Biblioteki Polskiej Akademii Nauk

Biblioteka naukowa

Poczta elektroniczna: cinba@if-pan.krakow.pl

Aktualizacja: 2019-04-30 09:52:20

uwagi / uzupełnienia / korekta