Strona główna » Lista Bibliotek według typu » Biblioteka: Biblioteka Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Biblioteka Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Strona główna: http://www.idpan.poznan.pl/index.php/biblioteka

Położenie: Kórnik / k. Poznania, wielkopolskie, poznański,

Katalog on-line

System biblioteczny: CDS/ISIS

Typ biblioteki: Biblioteki Polskiej Akademii Nauk, Biblioteki rolnicze

Biblioteka naukowa

Poczta elektroniczna: kosinska@man.poznan.pl

Aktualizacja: 2019-04-15 15:30:48

uwagi / uzupełnienia / korekta