Strona główna » Lista Bibliotek według typu » Biblioteka: Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

Strona główna: http://www.zbs.bialowieza.pl/artykul/856.html

Położenie: Białowieża, podlaskie, hajnowski,

Katalog on-line

System biblioteczny: Horizon

Typ biblioteki: Biblioteki Polskiej Akademii Nauk

Biblioteka naukowa

Poczta elektroniczna: library@ibs.bialowieza.pl

Aktualizacja: 2019-04-16 22:35:08

uwagi / uzupełnienia / korekta