Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia

Zapraszamy do udziału w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Bibliotek Uczelni Niepublicznych i Publicznych, organizowanej tym razem przez Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z wdrażaniem i korzystaniem z nowych technologii, współpracą w obszarze rozwoju nauki i upowszechniania jej osiągnięć, jakością i efektywnością w działalności bibliotek, kompetencjami bibliotekarzy. Konferencja zapowiada się ciekawie! EBIB objął konferencję patronatem medialnym.