„Lew Politechniki Wrocławskiej” dla naszej redakcyjnej koleżanki Ani Komperdy

Ta prestiżowa nagroda przyznawana przez Kapitułę składającą się z obecnego i byłych rektorów stanowi wyraz szczególnego wyróżnienia i jest przyznawana pracownikom Politechniki Wrocławskiej, niezależnie od zajmowanego stanowiska, którzy swoja pracą, zaangażowaniem i pomysłami rozsławiają imię uczelni, przynoszę jej chlubę i podnoszą prestiż w środowisku akademickim.
Ania otrzymała ją za wieloletnią pracę na rzecz uczelni, zaangażowanie oraz zasługi we wspieraniu działalności naukowo-badawczej Politechniki Wrocławskiej. Gratulujemy!

Ania Komperda ze statuetką
Nasza „Lwica” ze statuetką

Czytaj dalej