Higher Technical School in Central and Eastern Europe – konferencja

Zbliża się termin zamknięcia rejestracji (15.10) na ukraińsko-polską konferencję naukową. Zachęcamy do udziału. Spotkania te są cennym czasem, obfitującym w wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą, ale także nawiązanie partnerstwa, bliższej współpracy pomiędzy uczelniami Polski i Ukrainy.

Konferencja CopyCamp 2019

Podczas tegorocznej konferencji CopyCamp (4.12.2019, Warszawa) będziemy rozmawiać o domenie publicznej jako miejscu spotkań i współpracy wokół wspólnego dziedzictwa kulturowego. Domena publiczna jest szczególnie ważna dla twórców czerpiących inspiracje oraz gotowe materiały do swojej twórczości. Wspólne dziedzictwo to także wspólny kod kulturowy, dzięki któremu komunikujemy się i rozumiemy nawzajem. Na podstawie konkretnych przykładów poszukamy odpowiedzi na pytania o to, jak zachować domenę, jak ją rozwijać, jak z niej czerpać we współpracy z innymi i z poszanowaniem ich potrzeb. Zapraszamy do zgłaszania swoich prezentacji. Nabór trwa do 13 października.

XIX Ogólnopolska Konferencja Bibliotek…

Nie przegapcie!!! rejestracji na listopadową konferencję bibliotek niepublicznych i publicznych szkół wyższych. Zostało już tylko kilka dni na zgłoszenie udziału w XIX Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych – konkretnie – do następnego poniedziałku 23.09. W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału.

Epoka e-czytelnictwa. Bibliotekarstwo w obliczu nowych wyzwań – konferencja w Opolu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu zaprasza w Tygodniu e-książki do udziału w międzynarodowej konferencji „Epoka e-czytelnictwa. Bibliotekarstwo w obliczu nowych wyzwań”.

Konferencja odbędzie się 6 marca 2014 roku, w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14. Za udział w konferencji nie jest pobierana opłata. Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia.

Program konferencji oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie biblioteki.

Karty zgłoszeniowe można przesyłać na adres mailowy wbp-imopole@wbp.opole.pl lub w wersji papierowej pocztą na adres Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu, ul. Piastowska 20, 45-081 Opole (Dział Instrukcyjno-Metodyczny). 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 lutego 2014 r.