Międzynarodowa konferencja „Prasa versus książka: od konkurencji do konwergencji”. Kraków 24-25 listopada 2022 r.

Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Komisja Prasoznawcza Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Prasa versus książka: od konkurencji do konwergencji”, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2022 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Celem konferencji jest interdyscyplinarna debata na temat obecnej sytuacji mediów o tradycyjnym rodowodzie (prasa i książka) wśród współczesnych środków masowego przekazu w dobie rewolucji technologicznej. Podczas obrad zostaną zaprezentowane kierunki i wyniki badań w zakresie koegzystencji/konkurencji tych mediów w perspektywie historycznej, a także wpływ na nie współczesnych przemian komunikacyjno-informacyjnych. Analizie i ocenie poddane będą ponadto badania nad użytkownikiem tradycyjnym i konwergentnym.

Czytaj dalej

HINC OMNIA – zbiory specjalne 3.0

Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z przyjemnością zaprasza na trzecią konferencję z cyklu HINC OMNIA. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury. Tegoroczne obrady odbędą się pod hasłem Zbiory specjalne 3.0 i poświęcone będą projektom i programom, które wykorzystują metadane zbiorów specjalnych lub ich cyfrowe reprodukcje do tworzenia narzędzi informatycznych, takich jak aplikacje komputerowe, bazy danych, platformy internetowe, wspierających pracę badaczy i naukowców, jak i służących rozrywce.

Udział jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja na stronie konferencji.

Czytaj dalej

Przewodnik kulturalny, czyli jak rozwijać kompetencje kulturowe dzieci i młodzieży?

Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku-Białej wraz z Domem Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej, serdecznie zapraszają nauczycieli bibliotekarzy, polonistów, nauczycieli wiedzy o kulturze oraz animatorów i pracowników instytucji kultury na konferencję „Przewodnik kulturalny, czyli jak rozwijać kompetencje kulturowe dzieci i młodzieży? – możliwości działań oraz współpracy bibliotek szkolnych z instytucjami kultury”, która odbędzie się 29 listopada 2019 r. w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej, ul J. Słowackiego 17, w godz.: 9.30 – 15.00. 

Czytaj dalej

Kultura Czytania

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury zaprasza na konferencję KULTURA CZYTANIA, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 14-15 kwietnia 2015 r.
Czy blogi mogą pomóc w poszukiwaniu dobrej książki? Na pytanie odpowiedzą najlepsi blogerzy. A co z opowiadaniem obrazami? O sprawach społecznych, politycznych, psychologicznych można rozmawiać przecież, stosując techniki komiksowe, potwierdzą to znawcy tematu. Czytaj dalej