Technologie informacyjno-komunikacyjne w kulturze

Komisja Europejska uruchomiła konkurs na pomysł @Diversity. Europejskie władze szukają świeżych i innowacyjnych idei i odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób europejski przemysł kulturowy może wykorzystywać technologie informacyjne i komunikacyjne w celu tworzenia, udostępniania i finansowania kultury oraz jej produktów. W konkursie może wziąć udział każdy obywatel Unii Europejskiej. Wybrane pomysły zostaną rozwinięte i posłużą jako modele biznesowe do kształtowania przyszłości europejskich sektorów kreatywnych. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 19 sierpnia 2013 r. Więcej informacji o konkursie jest dostępnych na stronie.