Troska o dziedzictwo powierzone w opiekę Książnicy Kopernikańskiej

W 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu została założona pracownia konserwatorska. Zlokalizowano ją w przyziemiu, w obszernym pomieszczeniu, w którym znajduje się również introligatornia. Została ona wyposażona w podstawowy sprzęt i materiały umożliwiające wykonywanie zabiegów z obszaru konserwacji zachowawczej.

Czytaj dalej

Zbliżają się dwie ciekawe konferencje

W tym tygodniu w Polsce mamy dwie ciekawe konferencje dla bibliotekarzy:

9-11.12. – Gdańsk – IATUL Seminar 2019 „Organizing the Open Science Framework – strategies and legal aspects”. Organizatorzy: IATUL i Biblioteka Politechniki Gdańskiej.

12-13.12. – Toruń – Trzecia interdyscyplinarna konferencja naukowa TEXTUS ET PICTURA III: Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych. Organizatorzy: Wydział Sztuk Pięknych UMK i Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. 

„Biuletyn EBIB” – plan numerów na rok 2020

Szanowni Czytelnicy,

Przygotowaliśmy plan numerów „Biuletynu EBIB” na rok 2020. Utrzymujemy tryb publikowania sześciu numerów w roku. Zaplanowaliśmy kilka nowości: podsumowanie mijającego roku, wakacyjny bibliotekarski hyde park oraz numer sponsorowany, w którym chcemy zamieścić teksty o trendach u dostawców produktów i usług bibliotecznych. Zachęcamy do przejrzenia zagadnień i zgłaszania artykułów tematycznych, jak również tekstów dotyczących innych problemów, które zamieścimy w dziale Badania, teorie, opinie czy Sprawozdania.

W imieniu Redakcji

Lidia Derfert-Wolf

Czytaj dalej

Dobra praca dla bibliotekarzy akademickich

Bibliotekarze akademiccy stoją przed nowymi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem i opracowywaniem danych badawczych. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłosił właśnie rekrutację na stanowisko:  specjalista /specjalistka do spraw opracowania danych socjologicznych w projekcie „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” (dalej: DRODB). Miejsce pracy: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72. (projekt DRODB jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Chcą uruchomić 4 dobrze płatne etaty. Warto spróbować. Zachęcamy do przejrzenia oferty.

Czytaj dalej

Strategia działania LIBER na nowe lata – trendy rozwojowe

Warto przyjrzeć się właśnie opublikowanej strategii działania na nowe lata organizacji LIBER zrzeszającej biblioteki naukowe Europy. Są w niej zapisy działań, które mają odzwierciedlenie w pracach grup zadaniowych. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na zaangażowanie bibliotekarzy we wdrożeniu nowych zapisów związanych z kolejną reformą prawa autorskiego (Dyrektywa unijna daje nam 2 lata na debaty i zmiany); rozwój nauki obywatelskiej, rozwój humanistyki cyfrowej (wspieranie naukowców humanistów w stosowaniu najnowszych technologii informatycznych w badaniach), rozwój skalowalnej i interoperacyjnej infrastruktury naukowej oraz szeroko pojętej współpracy naukowców z bibliotekarzami.

Materiały I KBSW już są

W serii Materiały Konferencyjne EBIB opublikowaliśmy materiały z I KBSW. Zachęcamy do lektury, do zapoznania się z prezentacjami, a także obejrzenia nagrań wystąpień wszystkich prelegentów. Wśród referatów znajdą Państwo także tekst o EBIB-ie – zespole, który tworzy serwis, działaniach, które podejmujemy…