Projekt Biblioteki na poziomie…

Projekt lubelskiej biblioteki publicznej bierze udział w plebiscycie Polskie Wnętrze 2018. Na portalu tak go opisują: Nowo otwarta biblioteka w Lublinie to przykład realizacji publicznej, gdzie funkcjonalność jest równie ważna, co dobry design.
Zachęcam do obejrzenia tego projektu, a jeśli się spodoba, to można oddać głos do końca miesiąca (na stronie http://www.sztuka-wnetrza.pl/, pod głównymi informacjami i reklamami znajduje się informacja o plebiscycie, należy wybrać kategorię „wnętrza publiczne”).

Uzbekistan na szlaku bibliotekarzy

Zostało ostatnich kilka miejsc na ten wyjazd. Nie zmarnujcie szansy.
Termin wyjazdu: od 25 kwietnia 2019 do 3 maja 2019  (długi weekend majowy) – 9 dni z przelotami.
Jak zwykle postarałyśmy się, aby program obejmował różnorodne typy bibliotek. Odwiedzimy Bibliotekę Narodową w Taszkiencie; będzie to dziewiąta biblioteka narodowa, która poznamy podczas naszych wypraw http://natlib.uz/en/#. Jako Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych nie możemy ominąć biblioteki akademickiej; będzie nią Biblioteka Uniwersytetu Stanowego w Samarkandzie http://www.samdu.uz/en/markaz/axborot-resurs-markazi. Wreszcie odwiedzając kraj islamski, musimy zapoznać się bibliotekami islamskimi (z muzułmańskimi zbiorami specjalnymi, przy medresie lub przy meczecie).

Czytaj dalej

Spotkajmy się na Kongresie

Na stronach I Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych przybywa informacji. Mamy już prelegentów, którzy przygotują referaty na zamówienie, trenerów, którzy poprowadzą warsztaty, ramowy program, rekomendacje miejsc hotelowych, a ostatnio umieściliśmy listę uczestników. Liczmy na liczne reprezentacje z każdej biblioteki. Sprawdźcie, kogo będziecie mogli spotkać i rejestrujcie się, czas ucieka… Śledźcie newsy na FB.

Zmiany w europejskim prawie autorskim

13 lutego 2019 zakończył się trialog – przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej doszli do porozumienia w sprawie wersji dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, nad którą za parę tygodni głosować będzie Parlament Europejski. Nie wszystkie zmiany są korzystne dla instytucji publicznych czy organizacji non profit.

Przeczytaj komentarz Natalii Mileszyk na stronie Centrum Cyfrowego.

Obcokrajowcy w bibliotece – nowy numer „Biuletynu EBIB”

Ukazał się numer „Biuletynu EBIB” o zagranicznych użytkownikach w bibliotekach, o internacjonalizacji uczelni polskich, zmianach demograficznych oraz działaniach wspólnych z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi. Część artykułów stanowi pokłosie zorganizowanego przez Bibliotekę Politechniki Lubelskiej seminarium PolBiT pod hasłem „Użytkownik zagraniczny w bibliotece”. Zapraszamy do lektury!

Tydzień Otwartej Edukacji


Od 4 do 8 marca na całym świecie obchodzony będzie Tydzień Otwartej Edukacji, wydarzenie zainicjowane w 2013 roku przez Open Education Consorcium. Celem inicjatywy jest promocja otwartych zasobów, narzędzi i praktyk edukacyjnych oraz popularyzacja wiedzy na temat ruchu otwartej edukacji. W Polsce wydarzenia organizowane w ramach Tygodnia Otwartej Edukacji koordynowane są przez Koalicję Otwartej Edukacji. Już dziś polecamy „Rentgen otwartych zasobów – kurs online” oraz webinary „Zostań chirurgiem otwartych zasobów!”.

Dobro wspólne. Pasja i praktyka. Cyfrowe zasoby kultury w Polsce”

W latach 2016-2018 Centrum Cyfrowe prowadziło badanie, w efekcie którego wypracowano typologię użytkowników cyfrowych zasobów kultury oraz praktyczne rekomendacje dotyczące efektywnych sposobów angażowania publiczności online. W ramach badania dokonano:
1. Analizy i diagnozy modelu i sposobu działania instytucji prowadzących programy wspierające digitalizację.
2. Ewaluacji wdrożonych projektów digitalizacyjnych z punktu widzenia ich efektywności w polepszaniu dostępu do zasobów dziedzictwa.
3. Zidentyfikowania (grup) końcowych użytkowników tych zasobów oraz zmapowania barier utrudniających dostęp i wykorzystywanie zasobów wśród nieużytkowników.

Publikacja jest dostępna na stronie NGOteki