Biblioteki szkolne – zaniedbana strefa? Refleksje w „Biuletynie EBIB”

W dniu zakończenia roku szkolnego oddajemy do rąk Czytelników „Biuletynu EBIB” numer poświęcony bibliotekom szkolnym. Autorki artykułów dzielą się swoimi doświadczeniami z realizacji zadań biblioteki zarówno w warunkach małej wiejskiej szkoły, jak i placówki wielkomiejskiej. Zwracają uwagę na konieczność wyrównywania szans. Miłej lektury!

Zarządzanie prawami autorskimi w publicznych muzeach – raport

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badań nt. zarządzania prawami autorskimi w publicznych muzeach. Temat ten jest szczególnie istotny w kontekście realizowania społecznej misji publicznych muzeów. Misji, będącej wyrazem zrównoważonego rozwoju, który zakłada określony paradygmat ładu społecznego, tj. z jednej strony gromadzenie zbiorów i ich ochrona, z drugiej upowszechnianie kolekcji zgodnie z zasadą otwartości i przeświadczeniem, że dziedzictwo kulturowe jest dobrem wspólnym. Więcej informacji o raporcie przeczytać można na stronach UJ.

Dofinansowania dla bibliotek, z których grantów warto skorzystać

W imieniu organizatorów (Ebookpoint BIBLIO) zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium poświęconym tematyce dofinansowań dla bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek publicznych i pedagogicznych. Webinarium zaplanowano na 29 czerwca od 11:00 do 12:00, a poprowadzi je dr Anna Małczuk-Wakulińska (biblioteka instytutu PAN). Konieczna rejestracja.

Webinarium/warsztaty dla bibliotekarzy

Godzinny webinar z pewnością nie wyczerpie tak obszernego tematu, ale organizatorzy zapowiadają cykliczną organizację spotkań warsztatowych.

Open GLAM and education – badanie

Centrum Cyfrowym – działy kultury i edukacji połączyły siły, by wspólnie sprawdzić, jak kolekcje, zasoby i narzędzia tworzone przez instytucje kultury wykorzystywane są w edukacji. Badanie prowadzone jest w krajach Unii Europejskiej, w partnerstwie z Europeaną i Euroclio. Premiera raportu będzie miała miejsce 14 września w trakcie Open Education Policy Forum.

Badanie prowadzimy po angielsku ze względu na jego europejski zasięg. Tutaj znajduje się LINK DO ANKIETY. Odpowiedzi zbieramy do 30 czerwca o 23:59.

W imieniu organizatorów zapraszamy do rozpowszechniania ankiety i jej wypełnienia.

Bożena Bednarek-Michalska. Bibliografia za lata 1981-2020

W ramach serii „Wydawnictwa Zwarte Stowarzyszenia EBIB” opublikowaliśmy kolejny tom pt. Bożena Bednarek-Michalska. Bibliografia za lata 1981-2020. Materiał jest bibliografią osobową podmiotową, rejestrującą dorobek piśmienniczy i niepiśmienniczy, zawierającą opisy: książek, rozdziałów w książkach, referatów w materiałach konferencyjnych, artykułów z czasopism, sprawozdań, wywiadów, numerów czasopism (w formie drukowanej i/lub elektronicznej), preprintów tekstów niepublikowanych oraz utrwalonych w sieci wykładów, nagrań itp., których Bożena Bednarek-Michalskiej była autorką, współautorką, rozmówczynią, wykładowczynią. Publikacją tą pragniemy uczcić pierwszą rocznicę śmierci Bożeny Bednarek-Michalskiej.

Otwarta edukacja w szkolnictwie wyższym

Zachęcamy do wypełnienia ankiety nt. otwartości w edukacji na poziomie wyższym. Ankieta jest częścią badań prowadzonych przez doktoranta Leo Havemanna (The Open University w Wielkiej Brytanii). Są w niej pytania o korzystanie, tworzenie, udostępnianie i adaptację otwartych zasobów edukacyjnych (OER) – np. otwartych podręczników; oferowanie bezpłatnych i tańszych kursów online – na przykład MOOC; otwarte uczenie się przy współpracy z zewnętrznymi uczestnikami czy udzielanie się w otwartych społecznościach zawodowych – wymiana doświadczeń

Potrzeby bibliotek i bibliotekarzy szkolnych

W imieniu zespołu badawczego Stowarzyszenia Wikimedia Polska zapraszamy do udziału w badaniu poświęconemu sytuacji i potrzebom bibliotek szkolnych oraz pracujących w nich osób. Zbieramy opinie bibliotekarek i bibliotekarzy, żeby potem je podsumować i przedstawić jako głos grupy zawodowej, a także zaproponować działania dostosowane do ich potrzeb. Ankieta jest anonimowa. Można ją wypełnić do dnia 6 czerwca 2022, do godziny 24.00. 

XXXIX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, 5-6 września 2022 (on-line)

W dniach 5-6 września 2022 r. odbędzie się XXXIX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych pod hasłem „Otwarta Nauka – Efektywna Współpraca – Dynamiczny Rozwój”. Organizatorem konferencji jest Biblioteka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej – transmisja będzie prowadzona za pomocą platformy Microsoft Teams. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Obowiązują zapisy poprzez formularz rejestracyjny.

Czytaj dalej