Digitalizacja – konferencja na Słowacji

Bibliotekarze z Wrocławia zapraszają wszystkich zainteresowanych najnowszymi światowymi osiągnięciami i innowacjami w zakresie digitalizacji, ochrony cyfrowych zbiorów, a także innymi zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą cyfryzacją bibliotek na Międzynarodową Konferencję ILIDE – Innovative Library in Digital Era, która odbędzie się w miejscowości Jasna na Słowacji w dniach 03.04.- 05.04.2017. Czytaj dalej

Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym

Pod takim hasłem odbędzie się 15 lutego 2017 r., w Narodowym Instytucie Audiowizualnym konferencja, podczas której omówione zostaną takie zagadnienia, jak digitalizacja zasobów bibliotecznych, otwarte zasoby edukacyjne, standardy archiwizacji dokumentów elektronicznych, zastosowanie technologii mikrokomputerów w bibliotekach, prawnoautorskie aspekty działalności bibliotek i archiwów, problemy podatkowe w funkcjonowaniu bibliotek i archiwów, długoterminowa archiwizacja publikacji elektronicznych, projektowanie i ocena systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza.

Nadesłała: E. Korzeniowska

Konferencja Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej
Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki”, która odbędzie się w dniach 14-15 września 2017 r. Organizatorzy przygotowali film promujący konferencję, który koniecznie trzeba zobaczyć. Czytaj dalej