W biologicznym repozytorium o koronawirusie

Biologiczne repozytorium bioRxiv upowszechnia już 452 prace naukowe o koronawirusie. Wiele z nich dodano w tym roku. Można prześledzić w repozytorium, jaki był rozkład prac w ostatnich latach:

Administratorzy repozytorium zamieścili informację, że trzeba pamiętać, iż prace te są preprintami, nie recenzowanymi pracami, więc trzeba do nich podchodzić z dużą dozą krytycyzmu. Z Polski wiele prac upowszechniono z pracowni profesora Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej, która zajmuje się chorobami cywilizacyjnymi.

Pisze o tym szerzej Gazeta Wyborcza.

Światowy Dzień Architektury Informacji (WIAD)

W ramach obchodów Światowego Dnia Architektury Informacji 22 lutego 2020 r. w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji UMK odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD 20 „Architektura Informacji Istotą Projektu”.

Światowy Dzień Architektury Informacji (WIAD) jest wydarzeniem organizowanym przez sieć wolontariuszy na całym świecie. Toruń już po raz drugi był jednym z 63 lokalizacji, w którym odbywały się obchody WIAD. Celem konferencji było zorganizowanie takich wydarzeń, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie; zarówno studenci i doktoranci, jak i bardziej doświadczeni naukowcy. Dzięki temu stworzono forum wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia.

Czytaj dalej

Komunikacja naukowa – wypełnij ankietę

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wypełnienia ankiety konsorcjum OPERAS nt. komunikacji naukowej w humanistyce i naukach społecznych.Ankieta powstała w ramach projektu OPERAS-P, a Państwa odpowiedzi umożliwią zebranie informacji o doświadczeniach w zakresie komunikacji naukowej z różnych dyscyplin i pozwolą lepiej oddać sytuację na tym polu w naukach społecznych i humanistycznych. Będziemy niezmiernie zobowiązani za wypełnienie ankiety. Wnioski zostaną przeanalizowane i opublikowane w raporcie z projektu.

Czytaj dalej

Deklaracja sorbońska o danych badawczych

27 stycznia 2020 w Paryżu podpisano deklarację sorbońską, której sygnatariusze uznali, że dane badawcze powinny być udostępniane i ponownie wykorzystywane w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, bez naruszania bezpieczeństwa narodowego, autonomii instytucjonalnej, prywatności, lokalnego prawa oraz praw własności intelektualnej. Więcej informacji znajduje się w serwisie Otwarta Nauka.

Otwarte zasoby edukacyjne Fundacji OpenStax Poland oraz Katalyst Education

Fundacja OpenStax Poland wydaje darmowe, cyfrowe podręczniki akademickie, by obniżyć polskim studentom koszty nauki i ułatwić im dostęp do wysokiej jakości otwartych zasobów edukacyjnych. Jest pierwszą na świecie organizacją, która zainicjowała i zrealizowała adaptację podręcznika z serii OpenStax na rynek inny niż anglojęzyczny.

Czytaj dalej

NCN – liderem otwartości w Polsce

Informujemy Państwa z przyjemnością, że Narodowe Centrum Nauki potwierdza politykę otwartości w nauce: „Na lutowym posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Nauki, na wniosek Dyrektora NCN, członkowie Rady wyrazili swoje poparcie dla wprowadzenia polityki otwartego dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych w całości lub części ze źródeł NCN. Obowiązek zapewnienia otwartego dostępu do efektów realizacji zadań badawczych dotyczyć będzie projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych 16 czerwca br.

Czytaj dalej