Archiwum konferencji polskich 2018

22.02. – Warszawa – Big Data Technology Warsaw Summit 2018. Organizatorzy: Evention, GetInData.

16.03. – Warszawa – Warsztaty „Otwarte źródła informacji i wiedzy dla bibliotekarzy oraz czytelników”. Organizator: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

18.04. – Warszawa – Konferencja metodyczna dla nauczycieli pracujących w szkołach ponadpodstawowych „Twórczo i aktywnie – nieszablonowe metody pracy w szkole”. Organizator: PBW im. KEN w Warszawie.

19-20.04. – Warszawa – Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices. Organizatorzy: DARIAH-PL, Muzeum Historii Polski.

20.04. – Warszawa – Biblioteka wobec wyzwań w XXI wieku. Jak prowadzić dialog ze współczesnym czytelnikiem? Organizator: Czasopismo Polonistyka.

23-24.04. – Bydgoszcz/Ostromecko – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2015-2018. Organizator: KINIB Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

19-20.04. – Warszawa – Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices. Organizatorzy: DARIAH-PL, Muzeum Historii Polski, DARIAH-DE.

7.05. – Warszawa – Konferencja „Bibliografie specjalne: rozwój i integracja”. Organizator: Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski

8-9.05.- Warszawa – Międzynarodowa konferencja naukowa „Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej”. Organizatorzy: Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga oraz Biblioteka Narodowa.

10-11.05.- Gdańska – XII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” Mobilna biblioteka. Organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

16.05. – Warszawa – Seminarium PolBiT „Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotece akademickiej”. Organizator: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

17-18.05. – Bydgoszcz – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona Zbiorów Bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, 17-18 maja 2018 r. Organizatorzy: Zakład Historii Sztuki i Kultury Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

23.05. – Katowice – konferencja pt. Książka i biblioteki na przestrzeni wieków. Organizatorzy: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA).

24-25.05. – Szczecin – III ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona tematyce zbiorów specjalnych „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich a problematyka cyfryzacji”. Organizator Książnica Pomorska im. S. Staszica.

24-25.05. – Nowy Sącz Biblioteka przyszłości – wyzwania-trendy-zagrożenia. XVIII konferencja naukowa bibliotek uczelni publicznych i niepublicznych. Organizator: Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

4.06. – Sosnowiec – II Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy. Organizatorzy: Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

5-6.06. – Kraków – Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA). Organizator: Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

11.06. – Chorzów – Konferencja „Biblioteka dla dydaktyki II” organizowana w ramach XXXIX FORUM BIBLIOTEKARZY. Organizatorzy: Biblioteka Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

14-15.06. – Kraków – III Nowym Forum Bibliotek Pedagogicznych pod hasłem „Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej”. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

15-16.06. – Białystok – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obrazy w literaturze dziecięcej – literatura dziecięca w obrazach”. Organizator: Uniwersytet w Białymstoku, Książnica Podlaska.

18-19.06. – Warszawa – Ogólnopolska Konferencja SBP „Obecność książki w życiu młodego pokolenia”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie.

18-19.06. – Gdynia – Kierunek-Wizerunek – (nie)konferencja dla pracowników bibliotek. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.

05-07.09 – Biała Podlaska – Konferencja Naukowa Dyrektorów Bibliotek Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych organizowana pod hasłem „Biblioteka… to więcej niż myślisz”. Organizator: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

17-19.09.- Lublin XXXVI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Biblioteki medyczne wobec współczesnych wyzwań: otwarta nauka – otwarta przestrzeń”. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

24-25.09.- Łódź V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”. Organizatorzy: Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Miasta Łodzi, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

25.09.- Gdańsk – Międzynarodowe Warsztaty Focus on Open Science. Organizatorzy: Biblioteka Politechniki Gdańskiej we współpracy z Scientific Knowledge Services, LlBER oraz UCL Press.

26-27.09.- Gdańsk ll Pomorska Konferencja Open Science Kierunek – Otwarta Nauka. Organizatorzy: Politechnika Gdańska. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

28.09.Słupsk – VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży. Organizatorzy: Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP; Zarząd Oddziału Słupskiego SBP; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych SBP przy Akademii Pomorskiej w Słupsku; Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

04.10. – Warszawa –   III Forum Aplikacji i Gier Mobilnych pod hasłem „Gry, które uczą”. Organizator: Fundacja Culture Shock. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

04-05.10. – Warszawa – „Językoznawstwo a nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dziś i jutro”. (ZAPROSZENIE). Organizator: Instytut Slawistyki PAN.

09-11.10. – Kraków – ISIC 2018: The Information Behaviour Conference. Organizator:  Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

18-19.10. – PoznańZjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Organizator: Biblioteka Politechniki Poznańskiej.

25-26.10. – Kraków – Małopolskie Forum Bibliotek 2018 pt. „Biblioteka 2.028. Między nadmiarem a niedostatkiem”. Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Okręg Małopolski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

25-26.10.- Lublin Seminarium PolBiT „Użytkownik zagraniczny w bibliotece”. Organizator: Biblioteka Politechniki Lubelskiej. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

25-26.10. – Warszawa – Ogólnopolska Konferencja SBP z cyklu „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje”. Organizator: Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

13-14.11. – Poznań – Trzecie Seminarium z cyklu Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy pt. „Wyzwania dla bibliotek akademickich w kontekście ustawy 2.0 i otwartej nauki”. Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Elsevier.

13-14.11. – Warszawa – XII Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt. „Biblioteki w cyberprzestrzeni: Inspiracje Światowego Kongresu IFLA Wrocław 2017„. Organizator: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

15-16.11. –  Białystok – Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

19-20.11. – ŁódźKonferencja Fenomenalna Biblioteka. Organizator: Fundacja Normalne Miasto „Fenomen”, Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

20.11. – Katowice – Studencko-doktorancka konferencja naukowa „Ludzie, idee, instytucje w przestrzeni biblioteczno-edukacyjnej”. Organizator: Koło Naukowe Infologów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

22–23.11. – Wrocław Big Data w humanistyce i naukach społecznych
Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego​.

26–28.11. – Warszawa  Międzynarodowe Sympozjum „Research Information Management: from an Institutional to a National-Level Implementation” Organizatorzy: euroCris, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.

29-30.11. – KatowiceVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie Informacją w Nauce”. Organizator: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej.

30.11. – Wrocław – X Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich pt.: Nowe zmiany a kondycja bibliotek.Organizatorzy: Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.