Archiwum konferencji polskich 2018

22.02. – Warszawa – Big Data Technology Warsaw Summit 2018. Organizatorzy: Evention, GetInData.

16.03. – Warszawa – Warsztaty „Otwarte źródła informacji i wiedzy dla bibliotekarzy oraz czytelników”. Organizator: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

18.04. – Warszawa – Konferencja metodyczna dla nauczycieli pracujących w szkołach ponadpodstawowych „Twórczo i aktywnie – nieszablonowe metody pracy w szkole”. Organizator: PBW im. KEN w Warszawie.

19-20.04. – Warszawa – Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices. Organizatorzy: DARIAH-PL, Muzeum Historii Polski.

20.04. – Warszawa – Biblioteka wobec wyzwań w XXI wieku. Jak prowadzić dialog ze współczesnym czytelnikiem? Organizator: Czasopismo Polonistyka.

23-24.04. – Bydgoszcz/Ostromecko – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2015-2018. Organizator: KINIB Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

19-20.04. – Warszawa – Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices. Organizatorzy: DARIAH-PL, Muzeum Historii Polski, DARIAH-DE.

7.05. – Warszawa – Konferencja „Bibliografie specjalne: rozwój i integracja”. Organizator: Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski

8-9.05.- Warszawa – Międzynarodowa konferencja naukowa „Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej”. Organizatorzy: Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga oraz Biblioteka Narodowa.

10-11.05.- Gdańska – XII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” Mobilna biblioteka. Organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

16.05. – Warszawa – Seminarium PolBiT „Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotece akademickiej”. Organizator: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

17-18.05. – Bydgoszcz – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona Zbiorów Bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, 17-18 maja 2018 r. Organizatorzy: Zakład Historii Sztuki i Kultury Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

23.05. – Katowice – konferencja pt. Książka i biblioteki na przestrzeni wieków. Organizatorzy: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA).

24-25.05. – Szczecin – III ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona tematyce zbiorów specjalnych „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich a problematyka cyfryzacji”. Organizator Książnica Pomorska im. S. Staszica.

24-25.05. – Nowy Sącz Biblioteka przyszłości – wyzwania-trendy-zagrożenia. XVIII konferencja naukowa bibliotek uczelni publicznych i niepublicznych. Organizator: Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

4.06. – Sosnowiec – II Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy. Organizatorzy: Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

5-6.06. – Kraków – Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA). Organizator: Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

11.06. – Chorzów – Konferencja „Biblioteka dla dydaktyki II” organizowana w ramach XXXIX FORUM BIBLIOTEKARZY. Organizatorzy: Biblioteka Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

14-15.06. – Kraków – III Nowym Forum Bibliotek Pedagogicznych pod hasłem „Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej”. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. PATRONAT MEDIALNY EBIB.

15-16.06. – Białystok – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obrazy w literaturze dziecięcej – literatura dziecięca w obrazach”. Organizator: Uniwersytet w Białymstoku, Książnica Podlaska.

18-19.06. – Warszawa – Ogólnopolska Konferencja SBP „Obecność książki w życiu młodego pokolenia”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie.

18-19.06. – Gdynia – Kierunek-Wizerunek – (nie)konferencja dla pracowników bibliotek. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.