I Tydzień OA w Polsce 2010

W dniach 18-24 października cały świat będzie celebrował Open Access Week. Imprezę tę wymyślono, by promować ideę budowania nowego modelu komunikacji naukowej opartego o otwieranie zasobów wiedzy. KOED i EBIB zachęcał polskie instytucje publiczne do organizowania imprez w ramach Tygodnia OA. Na początku na EBIBlogu przygotowano przykłady imprez, jakie można było zorganizować, by podpowiedzieć instytucjom, że nie ma konieczności przygotowywania wielkich wydarzeń, mogą być małe, ale żeby był jakiś sygnał, że idea ta jest bliska instytucji. Na stronie KOED zaś zamieszczaliśmy informacje o wydarzeniach, które się w Polsce odbędą w tym czasie. Światowe strony OAW przygotowane przez międzynarodową organizację SPARC odnotowywały podobne imprezy, ale w skali globalnej, wpisaliśmy się w ten nurt razem z nimi. Do 15.X. zgłoszono do EBIB i KOED następujące wydarzenia:

  1. Samorząd Doktorantów Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN otworzył nową stronę o modelu open access i będzie organizował 18.X. pierwsze seminarium dla doktorantów w Warszawie na temat otwartego dostępu do wiedzy. Więcej informacji o spotkaniu na stronach Instytutu.
  2. KOED opracowuje Rekomendacje open access dla świata nauki, zostaną one opublikowane i rozesłane do środowisk naukowych w dniach 18-24.X.
  3. Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN – organizuje w Warszawie cykl wykładów zatytułowanych: Nauka 2.0 – praktyczne aspekty rewolucji internetowej w nauce. Terminy wykładów: 18.10, 25.10 i 8.11 (poniedziałki) o godz. 10.00 w sali E Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, ul. Pawińskiego 5a. Prowadzenie: dr Paweł Szczęsny (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN/Uniwersytet Warszawski).
  4. Seminarium na temat otwartej nauki w ramach Warszawskich Targów Książki Akademickiej i Naukowej Academia. 21.X. (czwartek godz. 12.00) Aula Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.
  5. Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim organizuje w dniach 18-19.X, 29.X i 19.XI. warsztaty open access dla studentów filologii polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Prowadząca: Maja Wilczewska-Wojczyszyn.
  6. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego organizuje 22.X. spotkanie-seminarium dla studentów i pracowników naukowych na temat open access oraz opracowała kalendarz i plakat informujący o tym, czym jest OA, ogłasza także, że trwają prace nad uruchomieniem repozytorium otwartego. (zaproszenie) (plakat) Przygotowanie: Aleksandra Brzozowska.
  7. Biblioteka główna AGH przygotowała plakat promocyjny (open_access w AGH) na temat usług otwartych, które powstają na AGH: Akademickiej Biblioteki Cyfrowej – KRAKÓW, serwisu Open AGH oraz zewnętrznych promowanych przez bibliotekę jak: dostęp do pełnych tekstów czasopism udostępnianych na zasadzie Open Access w DOAJ. Organizator: Ewa Dobrzyńska-Lankosz.
  8. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy organizuje spotkanie z wikipedystą Patrykiem Korzenieckim zatytułowane: Wikipedia – jak to działa? w jednej z filii w ramach Open Access Week. Ponadto w planie jest opracowanie i pokazanie prezentacji o idei otwartych zasobów informacyjno- edukacyjnych. Prezentacje będą widoczne non stop w godzinach pracy Przystanku Książka w tejże filii. Akcję przygotowała: Małgorzata Grzymała.

Wszystkie one są zamieszczane w portalu KOED i tłumaczone na język angielski. EBIB zaktualizował swój serwis Open Access, organizował wspólnie z KOED i koordynował akcję w skali Polski, anonsował podstawowe informacje o OA w aktualnościach portalu EBIB, wysyłał za granicę informacje o polskich akcjach. Wydaje się, że ten rok jest bardzo dobry jeśli chodzi o wydarzenia, bo są one różnorodne i bardzo odmienne instytucje je zgłaszają, to może dawać nadzieję na przyszłość, że idea otwierania zasobów wiedzy, otwartej nauki, edukacji jest coraz bardziej znana i powoli się w Polsce zadomawia.

Dodaj komentarz