Open Access – ogólnie

EBIB promuje open access od roku 2001, obecnie w tym zakresie współpracuje ściśle z organizacjami Koalicji Otwartej Edukacji, które budują specjalny portal dla otwartej nauki. Prosimy zatem po nowinki kierować się do nowego portalu: Uwolnij Naukę!

Open Access – ogólne

Open Access w sieci – portale

Główne deklaracje i przesłania Open Access

Listy repozytoriów

Listy repozytoriów danych surowych

Wyszukiwarki OA

Czasopisma Open Access

Polskie projekty otwarte

Kalendarium OA w Polsce

Bibliografia OA w Polsce

Polskie repozytoria otwarte

 1. ECNIS – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 2. AMUR – Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
 3. RUW – Uniwersytet Warszawski
 4. CEON – ogólnopolskie repozytorium naukowe ICM
 5. RUMAK – Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
 6. SUW – Politechnika Krakowska
 7. IBB PAS – Polska Akademia Nauk, Warszawa
 8. ENY – Politechnika Wrocławska
 9. RUŁ – Uniwersytet Łódzki
 10. PCSS – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 11. WSB-NLU – Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu
 12. ArtDok Polska – Instytut Historii Sztuki UJ
 13. eRIKAKrakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 14. Repozytorium Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych
 15. RePolis – Politechnika Śląska
 16. RUB – Uniwersytet w Białymstoku
 17. Baza wiedzy Politechniki Warszawskiej
 18. Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

AGREGATOR polskich repozytoriów – agregator.ceon.pl

Portale

Polskie kursy otwarte

Prawo autorskie

Serwis prowadzi Bożena Bednarek-MIchalska: bozena.michalska@nowyebib.info

Dodaj komentarz