EBIB dla bibliotek

Elektroniczna Biblioteka EBIB, odpowiadając na potrzeby bibliotekarzy, proponuje:

  • szkolenia dla bibliotekarzy prowadzone w Państwa bibliotekach,
  • prace redaktorskie i korektorskie przygotowanych przez Państwa dokumentów (publikacje, materiały informacyjne itd.)

Szkolenia EBIB są atrakcyjną i konkurencyjną cenowo formą doskonalenia zawodowego i poprawy kompetencji bibliotekarzy. Organizujemy je dla pracowników zainteresowanej placówki, w dogodnym dla obu stron terminie. Zakres tematyczny szkoleń dostosowany jest do typu biblioteki i potrzeb uczestników. Proponujemy m.in. szkolenia z wyszukiwania literatury i informacji w elektronicznych źródłach informacji, przeszukiwanie zasobów głębokiego internetu oraz z zakresu prawa autorskiego. Możliwość przeszkolenia jednorazowo dużej grupy pracowników daje realne korzyści bibliotece. Zainteresowane biblioteki prosimy o kontakt redakcja@ebib.pl.

Zespół redaktorów i korektorów EBIB pomoże w przygotowaniu tekstu do publikacji zarówno drukowanej, jak i elektronicznej. Proponujemy redakcję merytoryczną, techniczną oraz korektę – w zależności od Państwa potrzeb. Niemal 20-letnie doświadczenie Elektronicznej Biblioteki i o wiele dłuższe doświadczenie redaktorów powinny być NAJLEPSZĄ gwarancją dla Państwa. Zainteresowane biblioteki prosimy o kontakt redakcja@ebib.pl.

Nasz zespół znają Państwo osobiście z licznych konferencji.