Polskie i zagraniczne katalogi bibliotek

Polskie

Zagraniczne

  • WorldCat – the world’s largest network of library content and services
  • KVK – Karlsruher Virtueller Katalog – katalog rozproszony; przeszukuje katalogi centralne i narodowe większości krajów Europy, a także Kanady, USA, księgarnie internetowe i zasoby elektroniczne (Google Books)
  • Gateway to Library Catalogs (by Library of Congress)
  • The European Library – access to the collections of the 48 National Libraries of Europe and leading European Research Libraries
  • lib-web-cats – library web sites and catalogs. A directory of libraries worldwide

Ostania aktualizacja 05-02-2019 (Aneta Kowalska)

Dodaj komentarz