Narodowe

^ Biblioteki cyfrowe ^


 • Alexandria Digital Library Project –  zawiera  cyfrowe zbiory materiałów badawczych przechowywanych w bibliotece UC Santa Barbara (USA)
 • American Memory – projekt Narodowej Biblioteki Cyfrowej Stanów Zjednoczonych; historia Ameryki na podstawie dokumentów źródłowych: drukowanych, dźwiękowych, wideo.
 • ATHENA – serwis ok. 10 tys. książek z wielu dziedzin, głównie autorów francuskich i szwajcarskich; baza minerałów z ich klasyfikacją i zdjęciami.
 • Codices Electronici Sangallenses (CESG) – elektroniczne wersje średniowiecznych rękopisów (VII-XV w.) z opactwa St. Gallen.
 • Digital Engineering Librarystworzone przez McGraw Hill Company repozytorium materiałów dla inżynierów z różnych dziedzin, w tym podręczników, poradników i artykułów
 • Digital Library – Resource for Indian Cultural Heritage (DL-RICH) – gromadzi materiały dotyczące dziedzictwa kulturowego Indii, biblioteka prowadzona jest przez Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA). Zawiera zbiór książek i czasopism elektronicznych, nagrań audio i video, baz danych oraz materiałów konferencyjnych.
 • FYI France – źródła, usługi, informacje dotyczące bibliotek i publikowania informacji on-line we Francji i Europie.
 • Gallica – serwis prowadzony przez Bibliotekę Narodową w Paryżu we współpracy z Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Człowieka, Mediateką, Uniwersytetem d’Orsey, Politechniką Paryską; celem projektu jest digitalizacja dokumentów związanych z literaturą, historią i kulturą Francji; kolekcje tworzą dokumenty elektroniczne, obrazy, teksty.
 • National Digital Library Program Library of Congress – program Biblioteki Kongresu USA; cyfrowa reprodukcja źródeł historycznych Stanów Zjednoczonych – muzyki grup etnicznych, nagrań dźwiękowych, map, filmów, fotografii.
 • PANDORA – Preserving and Accessing Networked DOcumentary Resources of Australia – strona prowadzona przez Australijską Bibliotekę Narodową; kolekcja książek, dokumentów i zarchiwizowanych czasopism z wielu dziedzin.
 • The British Library Collections – bogata kolekcja zdigitalizowanych zasobów Brytyjskiej Biblioteki Narodowej; rękopisy, mapy, nuty, zbiory filatelistyczne, muzyczne (dźwiękowe), skarby BL, m.in.: „Magna Carta”, „Gutenberg Bible”, zdigitalizowane kolekcje narodowe w zbiorach BL – Europy, Ameryki, Azji i Pacyfiku.

Stronę aktualizuje Anna Gońka

 

Dodaj komentarz