Międzynarodowe

^ Biblioteki cyfrowe ^


 • Dieper – Digitised European Periodicals – europejski projekt budowy wspólnego zasobu czasopism drukowanych przetworzonych do postaci cyfrowej i udostępnianych on-line.
 • DigiCULT – katalog projektów finansowanych przez EU w ramach IST (6 Program Ramowy).
 • Digital Libraries: Resources and Projects – zasoby i projekty dotyczące biblioteki cyfrowej prowadzone na stronie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarzy (IFLA).
 • E-corpus – platforma udostępnia dokumenty reprezentujące światowe dzidziectwo kulturowe ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Morza Śródziemnego, m.in.: rękopisy, archiwalia, książki, czasopisma, materiały audio i video.
 • Electronic Text Collections in Western European Literature – teksty literacki z krajów Europy Zachodniej ( poza językiem angielskim).
 • Google Book Search – wirtualna biblioteka serwisu Google.
 • IntraTextmiędzynarodowy projekt służący zbieraniu tekstów o tematyce religijnej, filozoficznej i naukowej, publikowanych w 30 językach (także w j. polskim).
 • JISC – The Joint Information Systems Committee Projects – projekty związane z tworzeniem kolekcji cyfrowych; na stronie wyszukiwarka i opis projektów.
 • List of digital library projects – lista projektów bibliotek cyfrowych wg encyklopedii Wikipedia.
 • Memory of the World Programme – inicjatywa UNESCO, dzięki której utrwalono  najcenniejsze dokumenty i kolekcje światowego dziedzictwa kulturalnego.
 • The European Library – dostęp do połączonych zasobów 43 europejskich bibliotek narodowych; bogate wirtualne zbiory dotyczące wszystkich dziedzin wiedzy; projekt Unii Europejskiej.
 • The Universal Digital Library – projekt, którego celem jest stworzenie światowej biblioteki cyfrowej oferującej dostęp on−line zarówno do literatury pięknej, jak i nauk technicznych oraz biologiczno-chemicznych. Koordynatorem projektu jest Carnegie Mellon University, USA.
 • The Web Gallery of Art – wirtualne muzeum i galeria europejskiego malarstwa i rzeźby od gotyku do baroku.
 • Treasures from Europe’s National Libraries – skarby europejskich bibliotek narodowych.
 • UNESCO/IFLA Directory of Digitized Collections – katalog cyfrowych kolekcji – zbiorów archiwalnych, bibliotecznych, materiałów audiowizualnych – stworzony wspólnie przez IFLA i UNESCO.
 • World Digital Library – projekt, którego celem jest stworzenie międzynarodowej biblioteki cyfrowej, udostępniającej swoje zbiory bezpłatnie. Znajdą się tu  zdigitalizowane manuskrypty, mapy, trudno dostępne książki, nagrania czy fotografie z całego świata. Projekt wspierają m in. UNESCO, Biblioteka Kongresu, IFLA.
 • World Public Library – największe w Internecie konsorcjum udostępniające książki elektroniczne, filmy, muzykę i fotografie. W dostępie publicznym umożliwia dostęp do 27 tys. książek. Pozostałe publikacje dostępne są po opłaceniu rocznego abonamentu. Zawiera również słowniki, encyklopedie, informatory, podręczniki gramatyki i wiele innych wydawnictw informacyjnych.

Stronę aktualizuje Anna Gońka

Dodaj komentarz