Biblioteki publiczne

USTAWA
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu z dnia 30 lipca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury z dnia 22 października 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego z dnia 14 czerwca 2007 r.

Uwaga! Zawartość serwisu ma charakter jedynie informacyjny a użytkownicy wykorzystują zawarte w nim dane na własną odpowiedzialność. Najnowsze akty prawne znajdują się zawsze w Bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu Polskiego – zawiera ona – aktualizowane na bieżąco – opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim. Redakcja nie udziela porad prawnych.

Stronę redagują: Iwona Sójkowska, Beata Starosta

Aktualizacja 12.03.2019 r.

Dodaj komentarz