Ustawy i rozporządzenia biblioteczne

USTAWA
o bibliotekach
z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U.2018 poz. 574)

USTAWA
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz.U.2013.829)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2016.137)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu z dnia 19 października 2016 r. (Dz.U. 2016 poz.1775)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu z dnia 12 grudnia 2017 r. r. (Dz.U. 2017 poz. 2427)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego z dnia 4 lipca 2012 r. (Dz.U. 2017 poz. 1948)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO                w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę materiałów bibliotecznych wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego i niestanowiących zabytków  z dnia 16 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz.1695)

USTAWA
o restytucji narodowych dóbr kultury z dnia 25 maja 2017 r. (Dz.U. Dz.U. 2017 poz. 1086)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U.08.205.1283)

USTAWA
o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z dnia 7 listopada 1996 r. (Dz.U. 2018 poz. 545)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI
w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania z dnia 6 marca 1997 r. (Dz.U.97.29.161)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej z dnia 14 lutego 2012 r. (Dz.U.12.0.198)

Uwaga! Zawartość serwisu ma charakter jedynie informacyjny a użytkownicy wykorzystują zawarte w nim dane na własną odpowiedzialność. Najnowsze akty prawne znajdują się zawsze w Bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu Polskiego – zawiera ona – aktualizowane na bieżąco – opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim. Redakcja nie udziela porad prawnych.

Stronę redagują: Iwona Sójkowska, Beata Starosta

Aktualizacja 25.04.2018 r.

 

Dodaj komentarz