Otoczenie prawne bibliotek

USTAWA
o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 r.

USTAWA
o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.

USTAWA
o normalizacji z dnia 12 września 2002 r.

USTAWA
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r.

USTAWA
o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.

USTAWA
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

USTAWA
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.

USTAWA
o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

USTAWA
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Uwaga! Zawartość serwisu ma charakter jedynie informacyjny a użytkownicy wykorzystują zawarte w nim dane na własną odpowiedzialność. Najnowsze akty prawne znajdują się zawsze w Bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu Polskiego – zawiera ona – aktualizowane na bieżąco – opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim. Redakcja nie udziela porad prawnych.

Stronę redagują: Iwona Sójkowska, Beata Starosta

Aktualizacja 12.03.2019 r.

Dodaj komentarz