Otoczenie prawne bibliotek

USTAWA
o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)

USTAWA
o języku polskim z dnia 7 października 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999)

USTAWA
o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386)

USTAWA
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173)

USTAWA
o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402)

USTAWA
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)

USTAWA
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)

USTAWA
o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535)

USTAWA
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177)

Uwaga! Zawartość serwisu ma charakter jedynie informacyjny a użytkownicy wykorzystują zawarte w nim dane na własną odpowiedzialność. Najnowsze akty prawne znajdują się zawsze w Bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu Polskiego – zawiera ona – aktualizowane na bieżąco – opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim. Redakcja nie udziela porad prawnych.

Stronę redagują: Iwona Sójkowska, Beata Starosta

Aktualizacja 18.10.2017 r.

 

Dodaj komentarz