Inne typy bibliotek

USTAWA
o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U.2010 nr 96 poz. 619)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 lipca 2014 r. (Dz.U.14.1488)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi z dnia 13 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012 poz.1291)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi z dnia 25 października 2012 r. (Dz.U. 2012 poz.1238)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi z dnia 5 marca 2013 r. (Dz.U.13.340)

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych z dnia 29 września 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1644)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 57)

 

Uwaga! Zawartość serwisu ma charakter jedynie informacyjny a użytkownicy wykorzystują zawarte w nim dane na własną odpowiedzialność. Najnowsze akty prawne znajdują się zawsze w Bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu Polskiego – zawiera ona – aktualizowane na bieżąco – opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim. Redakcja nie udziela porad prawnych.

Stronę redagują: Iwona Sójkowska, Beata Starosta

Aktualizacja 17.10.2017 r.

 

Dodaj komentarz