Archiwum numerów

Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf lidia.derfert-wolf@ebib.pl

Witryna „Biuletynu EBIB”

Numery archiwalne:

5/2022(206)Centralna informacja biblioteczna i naukowa w Polsce – stan obecny
4/2022(205)Compliance w instytucjach publicznych – zgodność funkcjonowania z przepisami prawa
3/2022(204)Biblioteki szkolne – zaniedbana strefa?
2/2022(203)Zawód bibliotekarza – status i dobre praktyki
1/2022(202)Działalność wydawnicza bibliotek
6/2021(201)Kultura wizualna w bibliotekach
5/2021(200)Otwarte dane
4/2021(199)Zrównoważony rozwój a biblioteki
3/2021(198)Czy jest tu jeszcze biblioteka? Nowe wyzwania, zadania i kompetencje
2/2021(197)Edukacja informacyjna i medialna w bibliotekach
1/2021(196)O bibliotekach sprzed ery cyfrowej
6/2020(195)Zarządzanie zasobami – współpraca bibliotek
5/2020(194)Otwarte dane badawcze
4/2020(193)COVID-19 – biblioteka zamknięta, bibliotekarz otwarty
3/2020(192)Biblioteki muzealne
2/2020(191)Nowe technologie dla bibliotekarzy i czytelników
1/2020(190)Bibliotekarski rok 2019 w skrócie
6/2019(189)Wizje, trendy, perspektywy – czy to jeszcze biblioteka?
5/2019(188)Statystyki i analizy biblioteczne – nowe metody i narzędzia
4/2019(187)Bibliotekarz systemowy – „czy leci z nami pilot”?
3/2019(186)Rozmowy o bibliotece z kraju i ze świata
2/2019(185)Systemy oceny i nagradzania bibliotekarzy
1/2019(184)Użytkownicy zagraniczni w bibliotekach
6/2018(183)Współpraca bibliotek z naukowcami
5/2018(182)Użytkownik biblioteki i jego doświadczenia
4/2018(181)Zarządzanie bibliotekami – aspekty prawne
3/2018(180)Organizacje pozarządowe a biblioteki
2/2018(179)Dane bibliograficzne – jakość, trendy
1/2018(178)Biblioteki i bibliotekarze w mediach społecznościowych
7/2017(177)Surowe dane badawcze
6/2017(176)Ewaluacja nauki w Polsce
5/2017(175)Małe biblioteki – liderzy zmian
4/2017(174)Współpraca bibliotek
3/2017(173)Biblioteki naukowe: oczekiwania naukowców a oferta bibliotek
2/2017(172)Archiwizacja internetu
1/2017(171)Systemy biblioteczne
8/2016(170)Platformy usług bibliotecznych
7/2016(169)Serwisy i kompetencje dziedzinowe w bibliotekach
6/2016(168)Biblioteki specjalistyczne – z jakimi problemami się spotykają, jak się zmieniły?
5/2016(167)Impresariat w bibliotece, czyli organizacja imprez i wydarzeń
4/2016(166)Bibliotekarz wobec własnej instytucji – wolność, lojalność czy podporządkowanie
3/2016(165)System Informacji o Nauce POL-on
2/2016(164)Czy w bibliotece można się nudzić?
1/2016(163)Prywatność w bibliotece
8/2015(162)IT w bibliotece
7/2015(161)Zagraniczne bazy danych w polskich bibliotekach – co się opłaca?
6/2015(160)Po co bibliotekom normalizacja?
5/2015(159)Czytelnictwo inaczej
4/2015(158)Polscy bibliotekarze w zagranicznych mediach
3/2015(157)Działać jak Olga Rok
s/2015(specjalny)Rozmowy o bibliotekach
2/2015(156)Programy i granty dla bibliotek – nowa perspektywa
1/2015(155)Elektroniczna przestrzeń kultury i bibliotek
9/2014(154)Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych
8/2014(153)Edukacja i rozwój osobisty bibliotekarzy
7/2014(152)Co łączy a co dzieli instytucje GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea)?
6/2014(151)Archiwa prywatne i społeczne jako składnik dziedzictwa narodowego
5/2014(150)Biblioteka – miejsce integracji i partycypacji społecznej
4/2014(149)Wokół czasopism naukowych
3/2014(148)Bibliotekarze – artyści, literaci, podróżnicy i …
2/2014(147)Nowoczesne projekty bibliotek akademickich
1/2014(146)Polskie zasoby otwarte – co mamy?
9/2013(145)Wykluczenie informacyjne
8/2013(144)Dorobek naukowców – narzędzia rejestracji i oceny
7/2013(143)Biblioteki szkolne
6/2013(142)Komunikacja w środowisku
5/2013(141)Komiksy w bibliotekach
4/2013(140)Biblioteki uczelni niepublicznych i ich problemy
3/2013(139)Akcje bibliotek
2/2013(138)Wyzwania prawne dla bibliotek
1/2013(137)Trendy, zmiany w bibliotekach
9/2012(136)Małe biblioteki w globalnej wiosce
8/2012(135)e-nauka — wyzwania dla bibliotek akademickich
7/2012(134)Polska oferta edukacyjna dla bibliotekarzy — stagnacja czy kreacja?
6/2012(133)Nowe technologie w edytorstwie
5/2012(132)Niepełnosprawni w bibliotekach – usługi i oferta
4/2012(131)Biblioteki w literaturze i filmie
3/2012(130)Bibliometria w bibliotekach
2/2012(129)Koniec 2.0?
1/2012(128)Archiwizacja Internetu
9/2011(127)Wolontariat – drugi etat
8/2011(126)Finanse w kulturze
7/2011(125)Otwarta nauka i edukacja
6/2011(124)Magazyn studencki
5/2011(123)Innowacje w bibliotekach publicznych
4/2011(122)Czy młodzi na pewno nie czytają?
3/2011(121)Bagaż z powrotnej podróży
2/2011(120)Edukacja użytkowników informacji
1/2011(119)Serwisy i usługi informacyjne
9/2010(118)Książki i sztuka
8/2010(117)Kultura organizacyjna bibliotek
7/2010(116)Ewidencja i opracowanie zbiorów
6/2010(115)Nowy wymiar zabezpieczania zasobów
5/2010(114)Ścieżki kariery i rozwoju bibliotekarzy
4/2010(113)Cyberkłopoty i pułapki sieci
3/2010(112)Moda, antymoda, design w bibliotekach – festiwal pięknych życzeń
2/2010(111)Biblioteki narodowe
1/2010(110)Bariery i informacja
9/2009(109)Biblioteka – partner w biznesie
8/2009(108)Finanse w bibliotece
7/2009(107)Digitalizacja w Polsce i Europie
6/2009(106)Informacja i edukacja w bibliotekach pedagogicznych
5/2009(105)Staże zagraniczne bibliotekarzy
4/2009(104)E-learning – doświadczenia polskich bibliotekarzy
3/2009(103)Architektura i wystrój wnętrz w bibliotekach
2/2009(102)Open source a biblioteki
1/2009(101)Wolna kultura i edukacja
9/2008(100)EBIB – czasopismo otwarte
8/2008(99)Mierniki oceny czasopism i naukowców
7/2008(98)Seniorzy w bibliotekach – projekty
6/2008(97)Alternatywnie o Open Access
5/2008(96)Wydawcy a biblioteki – problemy
4/2008(95)Aktywna prowincja
3/2008(94)Biblioteki bez papieru
2/2008(93)Księgarnie a biblioteki
1/2008(92)Kultura konwergencji – idzie nowe
10/2007(91)Nowe kierunki badań bibliotekoznawczych
9/2007(90)E-czasopisma i serwisy bibliotekarskie w Europie
8/2007(89)Selekcja zbiorów bibliotecznych
7/2007(88)Bogactwo sieci
6/2007(87)Młodzi piszą
5/2007(86)Współpraca zagraniczna bibliotek
4/2007(85)Technika i innowacje dla bibliotek
3/2007(84)Elektroniczne publikacje – nowe trendy i badania
2/2007(83)Kolory niemożności bariery w rozwoju bibliotekarstwa w Polsce
1/2007(82)Historyczne szpargały
11/2006(81)Stan i perspektywy polskich zasobów cyfrowych w Internecie
10/2006(80)Kreowanie nowego modelu bibliotekarza
9/2006(79)Od Misia do Cogito czasopisma dla dzieci i młodzieży
8/2006(78)Bibliotekarstwo krajów Europy Środkowej
7/2006(77)Technologie informacyjne
6/2006(76)W drodze do biblioteki
5/2006(75)Śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa
4/2006(74)Digitalizacja – kierunki działań Europy i Polski
3/2006(73)Open Access i inicjatywy pokrewne
2/2006(72)@your library
1/2006(71)Zasoby bibliotek – prezentacja, informacja, nowości
9/2005(70)Fundusze UE w bibliotekach – przegląd projektów
8/2005(69)Informacja w ochronie zdrowia
7/2005(68)Dwa kroki do przodu
6/2005(67)Pozazawodowe zainteresowania bibliotekarzy
5/2005(66)Filtrowanie, kontrola i ochrona sieci
4/2005(65)Bibliotekarze na językach
3/2005(64)Książka dla dzieci i młodzieży
2/2005(63)Dostęp do informacji
1/2005(62)Szkolenia dla użytkowników
10/2004(61)Regionalna współpraca bibliotek
9/2004(60)Biblioteki i sponsorzy
8/2004(59)Biblioteki a zagrożenia. Ochrona zasobów
7/2004(58)Jednoosobowe zarządzanie biblioteką
6/2004(57)Informacja w sieci
5/2004(56)Public relations w bibliotekach
4/2004(55)Alternatywnie i wesoło
3/2004(54)Czytelnictwo dzieci i młodzieży
2/2004(53)Biblioteki a prawo
1/2004(52)Niepełnosprawni w bibliotece
11/2003(51)Czytelnik czy klient?
10/2003(50)Mniejszości narodowe a biblioteki
9/2003(49)Internetowe systemy wymiany i przesyłania informacji
8/2003(48)Standardy i oceny funkcjonowania bibliotek
7/2003(47)Społeczeństwo informacyjne – co i jak budujemy?
6/2003(46)Internet i copyright
5/2003(45)Biblioteki wyższych szkół niepublicznych – problemy i nowe rozwiązania organizacyjne
4/2003(44)Organizacje bibliotekarskie
3/2003(43)Dzieci, książka, biblioteka
2/2003(42)Digitalizacja i narodowe zasoby elektroniczne – projekty i strategie
1/2003(41)Biblioteki publiczne wielkich miast
11/2002(40)Informacja biznesowa
10/2002(39)Współczesna sztuka edytorska
9/2002(38)Użytkownicy systemów sieciowych
8/2002(37)Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy
7/2002(36)Konsorcja i współpraca bibliotek
6/2002(35)Biblioteki kościelne i teologiczne
5/2002(34)Licencje dla bibliotek
4/2002(33)Standardy i organizacja
3/2002(32)Reklama usług bibliotecznych
2/2002(31)Jakość w bibliotekarstwie cz. II. Konfrontacje praktyczne
1/2002(30)Jakość w bibliotekarstwie cz. I. Teorie – projekty – kształcenie
11/2001(29)Wykorzystanie bibliometrii w bibliotece
10/2001(28)Rynek książki
9/2001(27)Biblioteki pedagogiczne i szkolne
8/2001(26)Wiosna bibliotek publicznych czy stracone złudzenia?
7/2001(25)Biblioteki polskie po wejściu do Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia
6/2001(24)Zabezpieczenie i ochrona zbiorów
5/2001(23)Biblioteki lokalne jako ośrodki informacji regionalnej
4/2001(22)Architektura bibliotek
3/2001(21)Projekty menedżerskie dla bibliotek
2/2001(20)Polityka państwa a biblioteki
1/2001(19)Czasopisma elektroniczne
18/2000(18)Bibliotekarz dziedzinowy
17/2000(17)Prawo w bibliotekach
16/2000(16)Zarządzanie biblioteką
s2/2000(s2)Numer Specjalny 2. MTK Frankfurt
15/2000(15)Polskie serwisy internetowe ogólne i specjalne
s1/2000(s1)Numer Specjalny 1. Gromadzenie Zbiorów – Sztuka Integracji
14/2000(14)Elektroniczne dokumenty
13/2000(13)Granty dla bibliotek
12/2000(12)Numer jubileuszowy
11/2000(11)Biblioteki fachowe
10/2000(10)Systemy biblioteczne
9/2000(9)Biblioteki u progu XXI wieku
8/1999(8)Biblioteki wirtualne, biblioteki cyfrowe…
7/1999(7)Serwisy WWW
6/1999(6)Bazy biblioteczne
5/1999(5)Edukacja bibliotekarzy
4/1999(4)Multimedia
3/1999(3)Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem bibliotek
2/1999(2)Internet w bibliotekach
1/1999(1)Czy istnieje środowisko bibliotekarzy?

Dodaj komentarz