Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

USTAWA
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w sprawie wzoru wniosku o wpis do wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym z dnia 22 października 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań z dnia 23 października 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczania w drodze konkursu na organizację zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału w wypłaty tego wynagrodzenia z dnia 2 listopada 2015 r.

USTAWA
o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.

USTAWA
prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r.

Polecamy:

  1. SZCZEPAŃSKA, B. Wprowadzenie do nowelizacji ustawy o prawie autorskim w zakresie dozwolonego użytku bibliotek. Warszawa: Centrum Cyfrowe, 2015.
  2. SZCZEPAŃSKA, B. Poradnik prawa autorskiego. Stan prawny na październik 2013 r.; publikacja nie uwzględnia nowelizacji  ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych z dnia z 11 września 2015 r. (Dz. U. z dnia 19 października 2015 r.) , która weszła w życie w dniu 20 listopada 2015 r.
  3. Prawo autorskie w Wikipedii – http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie.
  4. Podręcznik dla bibliotekarzy – eIFL-IP Rzecznictwo w sprawie dostępu do wiedzy: prawo autorskie a biblioteki.
  5. Prawo autorskie u Vagli – http://prawo.vagla.pl/prawo_autorskie.

Uwaga! Zawartość serwisu ma charakter jedynie informacyjny a użytkownicy wykorzystują zawarte w nim dane na własną odpowiedzialność. Najnowsze akty prawne znajdują się zawsze w Bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu Polskiego – zawiera ona – aktualizowane na bieżąco – opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim. Redakcja nie udziela porad prawnych.

Stronę redagują: Iwona Sójkowska, Beata Starosta

Aktualizacja 12.03.2019 r.

Dodaj komentarz