Numer 124 – Magazyn studencki

Biuletyn EBIB nr 124

Anna Komperda – Felieton wstępny
Monika Pichlak – Felieton studentów

Artykuły

Łucja Wilk – Cyfrowe kolekcje żydowskie w Polsce
Jakub Wenckowski – Nowoczesna książka: przegląd rynku eReaderów
Anna Cyrańska – Główne problemy współczesnej działalności bibliograficznej i informacyjnej
Anna Kutkowska – Książka artystyczna w Polsce na przełomie XIX i XX wieku
Katarzyna Szafińska – Fotografia reportażowa

Sprawozdania

Natalia Pietrzak – Poczytalnia – dworcowa biblioteka
Marta Bednarek, Magdalena Grudziewska, Justyna Zienkiewicz – Czytam, więc jestem – o studenckiej celebracji książkowego święta
Anna Kutkowska – Żywa biblioteka – relacja ze spotkania

Inne

Małgorzata Rokosz – Student Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (z przymrużeniem oka)
Natalia Pietrzak – Bibliotekowiec. Przepis na studenta bibliotekoznawstwa

Recenzje

Monika Pichlak – „Motyl i skafander”
Magdalena Grudziewska – Pani Dalloway powiedziała, że sama kupi kwiaty…

Redakcja numeru: Anna Komperda.
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Zuzanna Helis, Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska.
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk.

Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska – Nr 6/2011 (124) sierpień/wrzesień.
Stowarzyszenie EBIB, 2011. Czasopismo elektroniczne. Magazyn studencki. http://www.ebib.pl/2011/124. ISSN 1507-7187.


Anna Komperda

Biblioteka Główna i OINT Politechnika Wrocławska, EBIB

Felieton wstępnyFelieton studentów

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu
I rok studiów magisterskich

Felieton studentówŁucja Wilk

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu
II rok studiów magisterskich

Cyfrowe kolekcje żydowskie w Polsce

Streszczenie:Artykuł porusza kwestię digitalizacji zasobów spuścizny kulturowej polskich Żydów. Przedstawiono realizację projektów dotyczących tworzenia kolekcji literatury jidysz w Bibliotece Cyfrowej Polona, digitalizacji unikatowych zasobów Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie (ŻIH), biorącego udział w międzynarodowym projekcie Judaica Europeana. Wspomniano także o innych projektach związanych z udokumentowaniem życia Żydów na terenie Polski.

Słowa kluczowe: digitalizacja, Judaica Europeana, literatura jidysz, Archiwum Ringelbluma, Żydowski Instytut HistorycznyJakub Wenckowski

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu
I rok studiów magisterskich

Nowoczesna książka: przegląd rynku eReaderów

Streszczenie:Artykuł jest poświęcony urządzeniom do odczytu dokumentów elektronicznych oraz wielofunkcyjnym tabulatorom dotykowym. Prezentuje historię ich rozwoju oraz obecną sytuację na rynku. Opisano większość urządzeń najbardziej liczących się producentów. Scharakteryzowano ich funkcjonalność, dane techniczne, zalety i wady. Podane zostały również aktualne ceny.

Słowa kluczowe: eReader, e-book, dokumenty elektroniczne, czytniki dokumentów elektronicznychAnna Cyrańska

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu
I rok studiów magisterskich

Główne problemy współczesnej działalności bibliograficznej i informacyjnej

Streszczenie: W artykule omówiono zmiany zachodzące w działalności bibliograficznej i informacyjnej pod wpływem postępu technologicznego, a także rozwoju nauki i kultury. Do najważniejszych z nich można zaliczyć mnogość piśmiennictwa zarówno w postaci drukowanej jak i elektronicznej oraz nowe formy tworzenia i udostępnienia bibliografii. Omówione zostały problemy związane z retrokonwersją i digitalizacją bibliografii, nieuwzględnianiem w bibliografii narodowej szarej literatury, a także z organizacją prac przy tworzeniu bibliografii narodowych i specjalnych. Zwrócono uwagę na tworzenie bibliografii w kontekście rozwoju idei Web 2.0 i różnych form publikowania dokumentów w serwisach, portalach, blogach i bibliotekach cyfrowych.

Słowa kluczowe: polska bibliografia narodowa, retrokonwersja bibliografii, digitalizacja bibliografii, bibliografie specjalne i narodowe, użyteczność bibliografii, Web 2.0, Biblioteka 2.0Anna Kutkowska

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu
I rok studiów magisterskich

Książka artystyczna w Polsce na przełomie XIX i XX wieku

Streszczenie:W referacie przedstawiono zjawisko książki artystycznej w Polsce przełomu XIX i XX w. Omówiono pojęcie książki artystycznej i ruchu odnowy książki w Polsce i w Europie. Opisano najważniejsze drukarnie oraz sylwetki polskich artystów książki. Wykazano ciągłą obecność książki artystycznej we współczesnym świecie typografii.

Słowa kluczowe: książka artystyczna, artysta książki, Młoda Polska, drukarnia Anczyca, Napoleon Telz, Stanisław WyspiańskiKatarzyna Szafińska

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu
I rok studiów magisterskich

Fotografia reportażowa

Streszczenie:W artykule przedstawiono historię fotoreportażu, począwszy od drugiej połowy XIX w. i zdjęć wykonanych m.in. przez Alexandra Gardnera, a skończywszy na latach 50. XX w. Zaprezentowano ważniejsze kolekcje fotograficzne dostępne w sieci, m.in. wystawę „Rodzina człowiecza”. Duże znaczenie dla rozwoju reporterskiego gatunku fotografii miał postęp techniczny, który spowodował, że produkowano lżejsze, bardziej poręczne i wygodniejsze w użyciu aparaty. Artykuł przestawia również sylwetki i dorobek ważniejszych fotografów, którzy tworzyli zarówno fotoreportaże o tematyce społecznej, np. Henri Cartier-Bresson, jak i wojennej, np. Rober Capa czy Tony Vaccaro, odsyła też do konkretnych adresów internetowych, pod którymi znajdują się archiwa lub wirtualne wystawy prezentujące spuściznę tych fotografów.

Słowa kluczowe: fotoreportaż, kolekcje zdjęć, historia fotografiiNatalia Pietrzak

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu,
I rok studiów magisterskich

Poczytalnia – dworcowa biblioteka

Słowa kluczowe: popularyzacja czytelnictwa, Miejska Biblioteka Publiczna we WrocławiuMarta Bednarek, Magdalena Grudziewska, Justyna Zienkiewicz

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu
I rok studiów magisterskich

Czytam, więc jestem – o studenckiej celebracji książkowego święta

Słowa kluczowe: aktywność studentów, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Światowy Dzień Książki, Święto Książki, promocja czytelnictwaAnna Kutkowska

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu
I rok studiów magisterskich

Żywa biblioteka — relacja ze spotkania

Słowa kluczowe: wykluczenie społeczne, stereotyp, Mediateka we Wrocławiu, kultura czytelniczaMałgorzata Rokosz

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu
I rok studiów magisterskich

Student Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (z przymrużeniem oka)Natalia Pietrzak

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu
I rok studiów magisterskich

Bibliotekowiec (przepis na studenta bibliotekoznawstwa)Monika Pichlak

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu
I rok studiów magisterskich

Motyl i skafander

Słowa kluczowe: motyw książki, film, recenzjaMagdalena Grudziewska

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu
I rok studiów magisterskich

Pani Dalloway powiedziała, że sama kupi kwiaty…

Słowa kluczowe: Wirginia Woolf, Michael Cunningham, Godziny, Pani Dalloway


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska – Nr 6/2011 (124) sierpień/wrzesień.
Stowarzyszenie EBIB, 2011. Czasopismo elektroniczne. Magazyn studencki. http://www.ebib.pl/2011/124. ISSN 1507-7187.

Dodaj komentarz