Numer 127 – Wolontariat — drugi etat

Biuletyn EBIB nr 9/2011(127)

Katarzyna Kozak – Felieton świąteczny

Artykuły

Bożena Bogdańska – Sylwetka wolontariusza
Magdalena Biejat – E-wolontariat – wsparcie społeczne XXI wieku
Katarzyna Kozak – Wolontariat w badaniach
Monika Czapka – Po drugiej stronie lustra, czyli bibliotekarz wolontariuszem
Agnieszka Dec-Michalska – Wolontariusze w cyfrowym świecie Biblioteki Śląskiej
Anna Wierzbicka – Biblioteki podwórkowe
Lucja (Lucyna) Abrams – …ciągle słyszę pianie kogutów, czyli moja praca wolontariacka w sierocińcu na Dominikanie
Milena Śliwińska – Katalog Czasopism.pl

Badania, teorie, opinie

Maria Stachnik – Mediateka przy Meczecie Hassana II w Casablance
Krystyna Michniewicz-Wanik – Rola bibliotekarzy w rozpowszechnianiu etyki cyberkultury

Sprawozdania

Ewa Rozkosz, Zuza Wiorogórska – Training the trainers in information literacy. Warszawa, 28-29 września 2011
Hanna Bias, Martyna Darowska – Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych, Katowice, 25-26 października 2011 r.
Monika Kostrzewska – Sprawozdanie z Forum Instytucji Kultury „Problemy cyfryzacji zasobów muzeów, bibliotek i archiwów”.

Redakcja numeru: Katarzyna Kozak.
Korekta: Iwona Sójkowska, Zuzanna Helis, Izabela Milewska-Warta.
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk, Maciej Dynkowski.

Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska – Nr 9/2011 (127) grudzień.
Stowarzyszenie EBIB, 2011. Czasopismo elektroniczne. Wolontariat — drugi etat. http://www.ebib.pl/2011/127. ISSN 1507-7187.


Katarzyna Kozak

Redakcja EBIB

Felieton świątecznyBożena Bogdańska

Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Sylwetka wolontariusza

Streszczenie: Postawy i tym samym sylwetka wolontariusza kształtowała się od czasów starożytnych po współczesność. Wolontariusz jest siłą napędową tzw. trzeciego sektora, odgrywa niebagatelną rolę w społeczeństwie, wzbogacając swoją pracą siebie i innych. Współcześnie nie tylko służy drugiemu człowiekowi, sprzyja także rozwojowi różnego rodzaju instytucji. Wolontariusz wzbogaca swój potencjał zawodowy, osobowość, poczucie własnej wartości, buduje kapitał osobisty i społeczny itd. Jednak oprócz wielu korzyści „bycia” wolontariuszem, pojawia się wypalenie zawodowe, które jest dotkliwym problemem związanym ze zbyt dużym zaangażowaniem emocjonalnym. W 2003 r. weszła w Polsce w życie Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określająca status prawny działalności organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy.

Słowa kluczowe: wolontariusz, wypalenie zawodowe, wolontariat — historia, wolontariat — prawoMagdalena Biejat

Fundacja Dobra Sieć

E-wolontariat – wsparcie społeczne XXI wieku

Streszczenie: E-wolontariat niewiele różni się od wolontariatu „realnego”. Kluczem dla jego nowatorskiego charakteru jest medium, jakim się posługuje — Internet. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii, wirtualny wolontariat pomaga w zwalczaniu barier i zwiększaniu możliwości rozwoju wolontariuszy i organizacji, które z nimi współpracują.

Słowa kluczowe: e-wolontariat, wolontariat wirtualny, InternetKatarzyna Kozak

Redakcja EBIB

Wolontariat w badaniach

Streszczenie: Artykuł prezentuje wybrane aspekty działalności wolontariackiej w Polsce na podstawie danych statystycznych z lat 2010 i 2011. Prezentuje różne ujęcia definicyjne pojęcia wolontariat oraz omawia metodologiczne nieścisłości i wynikające stąd trudności w przedstawieniu rzetelnego obrazu badań nad tym zagadnieniem.

Słowa kluczowe: wolontariat — badanie, wolontariat — PolskaMonika Czapka

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Po drugiej stronie lustra, czyli bibliotekarz wolontariuszem

Streszczenie: Artykuł prezentuje osobiste doświadczenia autorki jako wolontariuszki, która rozpoczęła swoją przygodę z wolontariatem na piątym roku studiów i kontynuuje ją do dziś, pracując jednocześnie na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w szkole podstawowej. W artykule zostały omówione wybrane programy, wydarzenia kulturalne oraz inne inicjatywy, w których uczestniczyła autorka, a także projekty, w których brała udział dzięki znajomościom zawartym podczas pełnienia obowiązków wolontariusza.

Słowa kluczowe: wolontariat, nauczyciel bibliotekarzAgnieszka Dec-Michalska

Biblioteka Śląska

Wolontariusze w cyfrowym świecie Biblioteki Śląskiej

Streszczenie: Artykuł stanowi trzyczęściową prezentację dokonań Społecznej Pracowni Digitalizacji (SPD) powołanej przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach. W pierwszej części autorka zaprezentowała działalność pracowni i zasady jej organizacji, wzbogacone wypowiedziami pomysłodawcy SPD i dyrektora ds. technicznych Biblioteki Śląskiej Remigiusza Lisa. Druga część to wywiad z opiekunem pracowni Dawidem Śpiechowiczem, który opowiada o zapleczu SPD, jej początkach, trudnościach organizacyjnych i szkoleniach wolontariuszy. Trzecia część to osobiste refleksje nt. pracy w SPD jednej z wolontariuszek zajmującej się skanowaniem publikacji prezentowanych później w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Słowa kluczowe: wolontariat, społeczna pracownia digitalizacji, Śląska Biblioteka Cyfrowa, digitalizacjaAnna Wierzbicka

Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce
(Warszawa)

Biblioteki podwórkowe

Streszczenie: Artykuł opisuje akcję Biblioteki podwórkowe — projekt Ruchu ATD Czwarty Świat umożliwiający rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym uzyskanie większego dostępu do dóbr nauki i kultury poprzez kontakt z książką, sztuką i innymi środkami wyrazu. Przedstawia jego główne założenia, historię i możliwość włączenia się w niego na zasadzie wolontariatu.

Słowa kluczowe: biblioteki podwórkowe, wolontariat, Ruch ATD Czwarty Świat, wykluczenie społeczne, Józef WrzesińskiLucja (Lucyna) Abrams

Library Information Resources Management
The University of Western Ontario
London, Ont. Canada

…ciągle słyszę pianie kogutów, czyli moja praca wolontariacka w sierocińcu na Dominikanie

Streszczenie: Autorka, bibliotekarka, Polka zamieszkała w Kanadzie, opisuje swoje doświadczenia z pracy w charakterze bibliotekarza-wolontariusza w sierocińcu Nuestros Pequenos Hermanos San Pedro de Macoris na Dominikanie.

Słowa kluczowe: Nuestros Pequenos Hermanos (San Pedro de Macoris, Dominikana), wolontariat, biblioteki dla dzieci — Dominikana, domy dzieckaMilena Śliwińska

Biblioteka Wydziału Filologicznego UMK w Toruniu

Katalog Czasopism.pl

Streszczenie: Artykuł opisuje bazę danych i serwis Katalog Czasopism.pl, założony przez Fundację Otwarty Kod Kultury. Katalog jest inicjatywą niekomercyjną, otwartą, której celem jest propagowanie i archiwizowanie spisów treści czasopism kulturalnych. Redaktorem-wolontariuszem może zostać każdy, kto czyta lub wydaje interesujące pismo, dokumentujące szeroko pojęte życie kulturalne.

Słowa kluczowe: Katalog Czasopism.pl, wolontariat, Fundacja Otwarty Kod Kultury, wolna kultura, otwarta naukaMaria Stachnik

Biblioteka Instytutu Neofilologii
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Mediateka przy Meczecie Hassana II w Casablance

Streszczenie: Artykuł przedstawia krótki szkic historii Maroka, Casablanki, budowy Meczetu Hassana II, a także samej mediateki. Szczególną uwagę poświęcono organizacji placówki, jej wyposażeniu i funkcjom. Podkreślono wpływ polityki obecnego króla Maroka Mohammeda VI i jego rządu, a także różnych organizacji międzynarodowych na propagowanie czytelnictwa i rozwój bibliotek oraz ich rolę w powstaniu i otwarciu mediateki.

Słowa kluczowe: Meczet Hassana II, Mediateka przy Meczecie Hassana II, Casablanka, MarokoKrystyna Michniewicz-Wanik

Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

Rola bibliotekarzy w rozpowszechnianiu etyki cyberkultury

Streszczenie: Artykuł omawia kwestie funkcjonowania w cyberprzestrzeni zasad moralno-etycznych i prawnych. Autorka przytacza próby czynione od końca lat 50. w kierunku propagowania zasad etyki komputerowej jako nowej dziedziny wiedzy. Wskazuje na pragmatykę zawodową obligującą bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej do rozpowszechniania zasad netykiety.

Słowa kluczowe: netykieta, bibliotekarstwo – etyka, Internet — prawo, cyberkulturaEwa Rozkosz

Dolnośląska Szkoła Wyższa
Zuza Wiorogórska
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Training the Trainers in Information Literacy. Warszawa, 28–29 września 2011 r.

Streszczenie: W sprawozdaniu przedstawiono relację z warsztatów prowadzonych przez dr Marię-Carme Torras i Calvo (Bergen University College Library) na temat organizacji edukacji informacyjnej w bibliotekach akademickich.

Słowa kluczowe: edukacja informacyjna, SBP — Komisja ds. Edukacji Informacyjnej, warsztaty dla bibliotekarzy-trenerówHanna Bias, Martyna Darowska

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych, Katowice, 25–26 października 2011 r.

Słowa kluczowe: biblioteki uczelni muzycznych – działalność, biblioteki uczelni muzycznych – zbiory, konferencje bibliotekarskieMonika Kostrzewska

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Sprawozdanie z Forum Instytucji Kultury „Problemy cyfryzacji zasobów muzeów, bibliotek i archiwów”

Streszczenie: Relacja z Forum Instytucji Kultury, podczas którego poruszano zagadnienia związane z cyfryzacją dóbr kultury i jej skutkami gospodarczo-cywilizacyjnymi, rozważano problemy standaryzacji procesu digitalizacji i ujednolicenia metadanych oraz ochrony praw autorskich i danych osobowych. Przedstawiciele firm komercyjnych zaprezentowali nowoczesne narzędzia technologiczne do zarządzania bazami wiedzy i prezentacji obiektów cyfrowych. Istotną część wystąpień poświęcono cyfryzacji obiektów muzealnych i wirtualnym muzeom.

Słowa kluczowe: Forum Instytucji Kultury, sprawozdania, archiwa — cyfryzacja, biblioteki — cyfryzacja, digitalizacja, muzea wirtualne


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska – Nr 9/2011 (127) grudzień.
Stowarzyszenie EBIB, 2011. Czasopismo elektroniczne. Wolontariat — drugi etat. http://www.ebib.pl/2011/127. ISSN 1507-7187.

Dodaj komentarz