Numer 123 – Innowacje w bibliotekach publicznych

Biuletyn EBIB nr 5/2011(123)

Dorota Lipińska, Beata Antczak-Sabala – Felieton wstępny

Artykuły

Małgorzata Kozińska – Projekt „Kopalnia inicjatyw” — Biblioteka Publiczna w Łomiankach aktywizuje młodzież
Małgorzata Dąbrowska – Co zyskały biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek?
Jagoda Kalata – Dzień Kierbedziów na Koszykowej
Katarzyna Adamowska – Ciekawe inicjatywy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach
Maria Czarnecka, Marzenna Wojnar – Biblioteka otwarta na Ciebie

Badania, opinie, wizje

Emilia Brzozowska-Szczecina, Justyna Radziszewska – U progu kariery… co czytają młodzi naukowcy? Badania ankietowe na Politechnice Białostockiej
Renata Augustyn, Urszula Kawecka – System identyfikacji wizualnej biblioteki jako element komunikacji z czytelnikiem

Komunikaty

Ewa Kołomecka – Biblioteki w społeczeństwie wiedzy — strategie dla przyszłości
Urszula Szybowska – Czytelniczy cud! Aż połowa Polaków wciąż czyta książki!

Sprawozdania

Joanna Radzicka – Sprawozdanie z konferencji „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku”
Dorota Buzdygan – Otwarte zasoby wiedzy w rozwoju komunikacji naukowej
Marzena Marcinek – Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji „Cyfrowe pr@wo autorskie — prawdy i mity Internetu”

Redakcja numeru: Dorota Lipińska, Beata Antczak-Sabala.
Korekta: Katarzyna Kozak, Sylwia Wolek-Biernat.
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk.

Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska – Nr 5/2011 (123) czerwiec/lipiec.
Stowarzyszenie EBIB, 2011. Czasopismo elektroniczne. Innowacje w bibliotekach publicznych. http://www.ebib.pl/2011/123. ISSN 1507-7187.


Dorota Lipińska

Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Nowy EBIB

Beata Antczak-Sabala

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Nowy EBIB

FelietonMałgorzata Kozińska

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Projekt „Kopalnia inicjatyw” — Biblioteka Publiczna w Łomiankach aktywizuje młodzież

Streszczenie:Artykuł traktuje o założeniach, przebiegu i rezultatach projektu „Kopalnia inicjatyw” skierowanego do młodzieży gimnazjalnej, zrealizowanego przez Gminę Łomianki oraz Bibliotekę Publiczną w Łomiankach, a dofinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Problematyka artykułu dotyczy zagadnień związanych z działaniami z zakresu animacji kultury przez biblioteki publiczne i stanowi refleksję nad rolą biblioteki publicznej w lokalnej społeczności. Artykuł stanowi fragment pracy magisterskiej pt. „Animacja kultury w Bibliotece Publicznej w Łomiankach”.

Słowa kluczowe: animacja kultury, młodzież, dotacja, aktywizacja, integracjaMałgorzata Dąbrowska

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Co zyskały biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek?

Streszczenie:Artykuł zawiera podstawowe informacje o Programie Rozwoju Bibliotek. Uczestniczące w nim biblioteki pozyskały sprzęt informatyczny oraz wzięły udział w szkoleniu dotyczącym planowania strategicznego. Mogły również otrzymać granty na swoją działalność oraz uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach. Artykuł wzbogacają przykłady projektów realizowanych przez biblioteki w ramach programu.

Słowa kluczowe: Program Rozwoju Bibliotek, biblioteka, projekty biblioteczneJagoda Kalata

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Dzień Kierbedziów na Koszykowej

Streszczenie:Autorka opisuje formę organizacyjną prestiżowej imprezy bibliotecznej. Biblioteka na Koszykowej od 2005 r. wyróżnia szczególnie zasłużone mazowieckie książnice. Honorując pamięć swoich fundatorów przez ustanowienie nagrody ich imienia, promuje wprowadzanie innowacyjności, nowoczesności w bibliotekach województwa. Poza tym Dzień Kierbedziów jest jedyną w roku okazją spotkania się całego środowiska, wymiany doświadczeń, pomysłów, angażowania się we wspólne projekty. Ten dzień jest świętem bibliotekarzy i bibliotek.

Słowa kluczowe: nagrody, biblioteka, KoszykowaKatarzyna Adamowska

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach

Ciekawe inicjatywy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach

Streszczenie:Artykuł prezentuje krótką charakterystykę Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach. Opisuje różne inicjatywy biblioteki, które wykraczają poza obręb zadań statutowych, zwracając szczególną uwagę na działalność wydawniczą i kulturalno-oświatową oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Słowa kluczowe: PBP w Puławach, promocja regionu, wydawnictwa regionalne, środki zewnętrzne, komputeryzacja bibliotekMaria Czarnecka, Marzenna Wojnar

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym

Biblioteka otwarta na Ciebie

Streszczenie:W artykule opisano działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym — jedynego ośrodka kultury w gminie Lubicz, placówki uczestniczącej w Programie Rozwoju Bibliotek Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i pełniącej w środowisku lokalnym funkcję biblioteki wiodącej. Poza projektem FRSI biblioteka uczestniczy również w innych programach i projektach, stale podnosząc jakość swojej pracy i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności.

Słowa kluczowe: biblioteka gminna, Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym, Lubicz, Program Rozwoju Bibliotek, społeczność lokalna, szkolenia dla bibliotekarzy, dotacje docelowe, Program Infrastruktura Bibliotek, biblioteka wiodącaEmilia Brzozowska-Szczecina, Justyna Radziszewska

Biblioteka Politechniki Białostockiej

U progu kariery… co czytają młodzi naukowcy? Badania ankietowe na Politechnice Białostockiej

Streszczenie:Artykuł przedstawia analizę wyników ankiety dotyczącej czytelnictwa lektur pozazawodowych wśród młodych pracowników naukowych i doktorantów z Politechniki Białostockiej. Badania zostały przeprowadzone w kwietniu 2011 r.

Słowa kluczowe: czytelnictwo, zainteresowania pozazawodowe, ankieta, badania, InternetRenata Augustyn, Urszula Kawecka

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

System identyfikacji wizualnej biblioteki jako element komunikacji z czytelnikiem

Streszczenie:W artykule poruszono tematykę stosowania w bibliotekach systemu identyfikacji wizualnej. Wskazano funkcję, jaką pełni identyfikacja wizualna w kontekście komunikacji z czytelnikiem. Omówiono elementy tworzące system oraz możliwości ich zastosowania w bibliotekach.

Słowa kluczowe: system identyfikacji wizualnej, identyfikacja wizualna, wizerunek, komunikacjaEwa Kołomecka

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Biblioteki w społeczeństwie wiedzy — strategie dla przyszłości

Słowa kluczowe: strategie rozwoju, wojewódzkie biblioteki publiczneUrszula Szybowska

Biblioteka Gdańska PAN

Czytelniczy cud! Aż połowa Polaków wciąż czyta książki!

Streszczenie:W świecie, w którym ludzie wpadają w pracoholizm ze strachu przed bezrobociem lub z chęci kompulsywnego bogacenia się, czytelnictwo utrzymujące się na poziomie 46% jest dobrym wynikiem. W wieku XXI książka jest jednym z wielu mediów, z których wykształcony człowiek powinien korzystać w celu rozwoju osobistego. Nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej. Żeby zwiększyć czytelnictwo, najlepiej zacząć od siebie i najbliższego otoczenia.

Słowa kluczowe: strategie rozwoju, wojewódzkie biblioteki publiczneJoanna Radzicka

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie z konferencji „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku”

Słowa kluczowe: przestrzeń edukacyjna, nowoczesne formy kształcenia, nowe formy pracy z użytkownikiemDorota Buzdygan

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Otwarte zasoby wiedzy w rozwoju komunikacji naukowej

Słowa kluczowe: open access, komunikacja naukowa, otwarte zasoby wiedzyMarzena Marcinek

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji „Cyfrowe pr@wo autorskie — prawdy i mity Internetu”

Słowa kluczowe: prawo autorskie, bezpieczeństwo w sieci


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska – Nr 5/2011 (123) czerwiec/lipiec.
Stowarzyszenie EBIB, 2011. Czasopismo elektroniczne.Akcje bibliotek. http://www.ebib.pl/2011/123. ISSN 1507-7187.

Dodaj komentarz